Кобець Віталій Миколайович

Оновлено: 23.07.2022

Кобець Віталій Миколайович 

Профілі:

Citation Metrics (Google Scholar)

Scopus

Semantic Scholar 

 Web of Science

 CV Kobets ENG CV Kobets UKR

 

 

Посада: 

Професор кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

Науковий ступінь: 

Доктор економічних наук

Вчене звання: 

Професор кафедри

Освіта: 

Квітень, 2019

захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Січень, 2011

вчене звання: доцент кафедри економічної теорії

Жовтень, 2008

науковий ступінь: кандидат економічних наук

Спеціальність: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Тема: Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії

Науковий керівник: доцент, к.е.н. Холоденко А.М.

Січень, 2004 – грудень, 2008

навчання в аспірантурі Одеського національного морського університету

Вересень, 2002 - червень, 2003

магістратура з математики та економіки, Херсонський державний університет (ХДУ), фізико-математичний факультет (з відзнакою)

Вересень, 1997 – червень 2002

спеціалітет з математики та економіки, ХДУ, фізико-математичний факультет (з відзнакою)

Вересень, 1995 – червень 1997

Академічний ліцей при ХДУ

 

Сфера досліджень:

 Мікроекономіка, економіка галузевих ринків, економіка державного сектору, теорія економічних механізмів, інформаційна асиметрія

Курси, що викладаються:

Авторизовані курси:

Економіка

Професійний досвід: 

Червень 2011 – 2020

заступник завідувача кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Червень, 2011

доцент кафедри, факультет фізики, математики та інформатики, ХДУ

Грудень, 2008

доцент кафедри економічної теорії, економіко-юридичний факультет, ХДУ

Вересень, 2007 – грудень 2008

старший викладач кафедри економічної теорії, економіко-юридичний факультет, ХДУ

Січень, 2005 – вересень, 2007

викладач кафедри економічної теорії, економіко-юридичний факультет, ХДУ

Серпень, 2002 – січень, 2005

асистент кафедри економічної теорії, економіко-юридичний факультет, ХДУ

Педагогічна діяльність:

Мікроекономіка, мікроекономічна теорія виробництва і витрат, мікроекономічний аналіз державної політики, економіка галузевих ринків, статистика, економетрія, економічна кібернетика, моделювання економічної динаміки

Email: 

.