Козловський Євген Олегович

Оновлено: 08.12.2021

Козловський Євген ОлеговичПосада: викладач кафедри  комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

Наукова ступінь: магістр інформатики

Наукові інтереси: проєктування і розробка інструментів дистанційного навчання

Телефон: (+38 0552) 326746

Адреса електронної пошти: 

 Курси що викладаються: 

Алгоритми і структури даних
Моделювання фізичних, екологічних та економічних процесів
Основи комп'ютерного дизайну

Публікації:

Scopus

1. Козловський Є.О.Використання анімації в мультимедійних навчальних программах // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи». - 2005. - С.71 – 72.

2. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Козловський Є.О. Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Географічні інформаційні системи в аграрних університетах». – 2006. -  С.39 – 40.

3. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Козловський Є.О.Система дистанционного тестирования на основе стандарта IMS // Information Technologies in Education for All. – К.: “Академперіодика” НАН України, - 2006.- С.283 – 293.

4. Кравцов Г.М. Кравцов Д.Г. Козловський Е.О. Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU)". Херсон. - 2006.

5. Козловський Є.О. Моделювання інструменту інтерактивної взаємодії «Віртуальна дошка» для проєкту «Херсонський віртуальний університет 2.0» // Інформаційні технології в освіті. Випуск 1. – Херсон. – 2008. – С. 47 – 54.

6. Козловський Є.О. Інтерактивні навчальні модулі в системах дистанційного навчання // Інформаційні технології в освіті. Випуск 2. – Херсон. – 2008. – С. 140 – 143.

 

1. Інформаційна система навчального призначення з математики як засіб формування професійної спрямованості навчання студентів ІТ спеціальностей / Шишко Л.С. , Черненко І.Є. / Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць/ ред. кол.: Співаковський О.В. (гол. ред.) та ін. ].  - Херсон: Вид-во ХДУ. - 2016. – Вип. 26. - С.166-176.

2. Systems of computer mathematics for educational purposes as the means of reception of procedural knowledge /  M. Lvov, L. Shishko, I. Сhernenko / CEUR Workshop Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016, P. 215-130.

3.  Mathematical Models of Supporting the Solution of the Algebra Tasks in Systems of Computer Mathematics for Educational Purposes / M. Lvov,
L. Shishko, I. Сhernenko / CEUR Workshop Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Volume II: Workshops Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018,  P. 472-487

4. Мультимедійна інформаційна система навчального призначення як засіб вивчення математики / Шишко Л.С. , Черненко І.Є., Борисенко К.І.  Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2019)», (Херсон 11-14 вересня 2019 р.) / Херсон: ХДМА, 2019. – С. 75 – 78.

5. Mathematical Models of Supporting the Solution of the Algebra Tasks in Systems of  Computer  Mathematics  for Educational  Purposes  / M. Lvov,           L. Shishko, I. Сhernenko / CEUR Workshop Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Volume II: Workshops Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2019,  P. 472-487.