Кушнір Наталія Олександрівна

Оновлено: 08.04.2021

Кушнір Наталія Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання:доцент.

Почесне звання : заслужений працівник освіти України.

Scopus

Google Scholar

Web of Science ResearcherID 
AAL-8275-2020

ORCID 0000-0001-7934-5308

Semantic Scholar 

Освіта

1992 – 1997 р.р. - Херсонський державний педагогічний інститут. Спеціаліст: Учитель математики та основ інформатики.

 

2013 р. - захист дисертації на тему "Методична система підготовки учителів початкових класів до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій"

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Мови

Українська, російська, англійська

Посадапроректорка з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи

Професійний досвід

З 1999 року – асистент кафедри інформатики, фахівець відділу інтегрованих середовищ навчання/

2016-2018 - завідувач центру післядипломної освіти ХДУ.

2018 -2020 - декан факультету комп'ютерних наук, фізики та математики.
2020-по теперішній час -  проректорка з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи.

Стажування:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка, Наказ №212-а, від 01.04.2019, Сертифікат № 85-Н, тема стажування: «Організація підготовки майбутніх учителів інформатики»

Проєкти

Міжнародні:

 1. Tempus IB_JEP-22045-2001 «Земельна реформа та розвиток ринку земельних ресурсів в Україні» (2002 - 2004 рр.)
 2. Tempus TACIS IB JEP_26239_2005 «ECDL для Українських адміністраторів» (2006 - 2008 рр.)
 3. Tempus JEP-27247-2006 «CLIP Сервіси для навчання та індивідуального розвитку студентів». (2007-2009 рр.)
 4. MASTIS за програмою ERASMUS+ «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем»  561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP (http://mastis.pro), 2015-2018

Національні:

 1. Програмний засіб «Системи лінійних рівнянь»
 2. Створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів (ECDL)
 3. Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти

Свідоцтва та сертифікати

Курси що викладаються

 • «Нові інформаційні технології та засоби навчання» (для студентів напрямів підготовки "Дошкільна освіта", "Початкова освіта"),
 • «Нові інформаційні технології в математиці», 
 • «Теорія та методика дистанційного навчання», 
 • «Методика навчання інформатики»

Наукові інтереси

 • Методика викладання математики з використанням інформаційних технологій;
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі;
 • Дистанційна освіта;
 • STEM-освіта.

Список публікацій

 

Телефон: +380 (552) 326786

(внут. тел. 111)

Адреса електронної пошти: 

Програмні продукти: 

Програмний засіб "Системи лінійних рівнянь"