Валько Наталія Валеріївна

Оновлено: 08.12.2021

Публікації 

Підвищення кваліфікації

Профілі:

Scopus 

Google Scholar

Semantic Scholar 

Web of Science

БД ХДУ 

Посада: доцент кафедри   комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

 

Освіта: 

 

2020 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук,

 Спеціальність: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти

 Тема: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання дорослих в умовах неформальної освіти

2014 р.  Отримала вчене звання доцента кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

2005 р. Захистила кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук (Дніпропетровський національний університет

Спеціальність: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Тема: Ймовірнісні моделі методу барицентричного усереднення граничних потенціалів

2000 р. Закінчила аспірантуру Херсонського національного технічного університету

1997 р. Закінчила навчання і отримала диплом спеціаліста з відзнакою, вчитель математики та основ інформатики, Херсонський державний педагогнічний інститут

 

Професійний досвід: 

 з 2012р. Доцент кафедри, ХДУ

2009 – 2015 рр. Завідувач центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, ХДУ

2002 – 2012 рр. Викладач кафедри інформатики, ХДУ

2000 – 2002 рр. Асистент кафедри інформатики, ХДУ

Мови:

Українська, російська, англійська

 Курси що викладаються: 

  • «Нові інформаційні технології та засоби навчання» (для студентів напрямів підготовки "Дошкільна освіта", "Початкова освіта"),
  • «Нові інформаційні технології в математиці», 
  • «Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі», 
  • «Основи алгоритмізації та програмування»

 

Наукові інтереси: 

  • Освітня робототехніка;
  • STEM освіта;
  • Методика викладання математики з використанням інформаційних технологій;
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі;
  • Дистанційна освіта;
  • Нові технології навчання.

Телефон: +38 (0552) 32-67-82

Адреса електронної пошти: