Валько Наталія Валеріївна

Оновлено: 30.03.2022

Публікації 

Підвищення кваліфікації

Профілі:

Scopus 

Google Scholar

Semantic Scholar 

Web of Science

БД ХДУ 

Посада: доцент кафедри   комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор кафедри

 

Освіта: 

2022 р.    Отримала вчене звання професора кафедри кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії/

2021 р.    Отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук

2020 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук,

Спеціальність: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти

Тема: Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання дорослих в умовах неформальної освіти

2014 р.  Отримала вчене звання доцента кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

2005 р. Захистила кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук (Дніпропетровський національний університет

Спеціальність: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Тема: Ймовірнісні моделі методу барицентричного усереднення граничних потенціалів

2000 р. Закінчила аспірантуру Херсонського національного технічного університету

1997 р. Закінчила навчання і отримала диплом спеціаліста з відзнакою, вчитель математики та основ інформатики, Херсонський державний педагогнічний інститут

 

Професійний досвід: 

 з 2012р. Доцент кафедри, ХДУ

2009 – 2015 рр. Завідувач центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, ХДУ

2002 – 2012 рр. Викладач кафедри інформатики, ХДУ

2000 – 2002 рр. Асистент кафедри інформатики, ХДУ

Мови:

Українська, російська, англійська

 Курси що викладаються: 

 • «Нові інформаційні технології та засоби навчання» (для студентів напрямів підготовки "Дошкільна освіта", "Початкова освіта"),
 • «Нові інформаційні технології в математиці», 
 • «Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі», 
 • «Основи алгоритмізації та програмування»
 • "Освітня робототехніка"
 • "Бази даних"

 

Наукові інтереси: 

 • Освітня робототехніка;
 • STEM освіта;
 • Методика викладання математики з використанням інформаційних технологій;
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі;
 • Дистанційна освіта;
 • Нові технології навчання.

Телефон: +38 (0552) 32-67-82

Адреса електронної пошти: