Оновлено: 08.12.2021

Шерман Михайло Ісаакович

Scopus

Citation Metrics (Google Scholar)

ORCID

Web of Science

 Освіта:

 •  1990 р. радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Радіофізика і електроніка”
 •  1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Теоретична електротехніка»

Мови:

українська, російська, англійська

Посада:

професора кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії Херсонського державного університету

Професійний досвід:

1990 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Радіофізика і електроніка”. Трудову діяльність розпочав у 1990 році інженером-конструктором у Центральному конструкторському бюро “Ізумруд” Херсонського суднобудівного виробничого  об’єднання, з 1995 по 1998 рік працював у відділі інформаційних технологій УМВС України в  Херсонській області. У лютому 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Теоретична електротехніка». З червня 1998 р. був переведений до Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, де працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності і спеціальної техніки. Викладав дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Правові інформаційно-пошукові системи», «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Комп’ютерні технології автоматизованої обробки даних», «Комп’ютерні мережі», «Правова статистика». З квітня 2009 р. — пенсіонер МВС, переведений на посаду професора кафедри основ управління та інформаційних технологій Херсонського юридичного інституту ХНУВС, де і працював до червня 2011 р.

Паралельно, з 1999 року по 2000 рік - старший викладач, з 2000 року — доцент, з 2008 по 2014 р. - професор кафедри геоінформаційних систем і технологій Херсонського державного аграрного університету, викладав дисципліни «Правова інформатика», «Інформаційні технології», “Інформатика і  системологія”.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Теоретичні та методичні основи професійної комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України».

З липня 2011 р. по вересень 2013 р.  перебував на посаді професора кафедри інформатики і комп’ютерних технологій Херсонського національного технічного університету, викладав дисципліни «Інформатика», «Інформаційні системи і технології на підприємстві» для бакалаврів і спеціалістів економічного факультету, «Електронні документи і захист інформації» для магістрів кафедри державного управління та місцевого самоврядування, «Інформаційно-педагогічні технології у вищій школі» для слухачів Центру педагогічної майстерності.

У січні 2013 р. отримав атестат професора кафедри інформатики і комп’ютерних технологій.

З вересня 2013 р. прийнятий на посаду професора кафедри інформатики, програмної інженерії і економічної кібернетики Херсонського державного університету, де і працюю по теперішній час. Викладаю дисципліни «Комп'ютерні інформаційні технології», «Інформаційні технології», «Інформатика», «Основи інформатики і комп'ютерної техніки», «Правова статистика», «Інформаційні технології у вищій школі», «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» для студентів факультету комп’ютерних наук, факультету педагогічної освіти, економічного, іноземної філології та історико-юридичного факультетів.

Опублікував персонально і в співавторстві понад 230 наукових і навчально-методичних праць. Зокрема, сім посібників з інформатики і інформаційних технологій, чотири — з правової статистики, дві монографії, декілька частин у колективних монографіях, присвячених проблемам комп'ютерно-інформаційної підготовки, практикуми з інформатики і комп'ютерним засобам статистичної обробки експериментальних даних.  Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Херсонському державному університеті, член редакційної колегії наукового журналу «Молодий учений».

 

Курси що викладаються:

 • «Комп'ютерні інформаційні технології»,
 •  «Інформаційні технології», 
 • «Інформатика», 
 • «Основи інформатики і комп'ютерної техніки», 
 • «Правова статистика», 
 • «Інформаційні технології у вищій школі», 
 • «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти»

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Верлань А.Ф. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навчально—методичний посібник. / А.Ф.Верлань, М.І.Шерман — Херсон: ХЮІХНУВС, 2003. — 212 с. (гриф МВС).
 2. Шерман М.І. Вступ до інформатики./ М.І.Шерман — Навч. посібник. — К.: Вища освіта, 2003. — 143 с.(гриф МОН).
 3. Шерман М.І. Комп’ютерно-інформаційна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика: монографія. / М.І. Шерман — К.: Вища освіта, 2004. — 192 с.
 4. Скороход О.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Частина 1. Категоріальний апарат і програмно-технічне забезпечення дисципліни. Конспект лекцій./ О.М.Скороход, М.І. Шерман — Херсон, РВВ “Колос” ХДАУ, 2006. —  60 с.
 5. Плоткін С.Я. Статистичний аналіз даних засобами MS Excel. / Навчальний посібник./ С.Я.Плоткін, Н.В. Степаненко, М.І. Шерман — Херсон, РВВ “Колос” ХДАУ, 2007. — 52 с.
 6. Поліщук Г.С. Використання MS Excel для опрацювання правових даних: Навчально-методичний посібник./ Г.С.Поліщук, М.І. Шерман, М.В.Проценко — Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2007. — 103 с.
 7. Шерман М.І. Професійна комп'ютерно-інформаційна підготовка майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України: монографія. / М.І. Шерман — Херсон: Олді-плюс, 2008. — 416 с. 
 8. Шерман М.І. Правова статистика: навчальний посібник. /М.І. Шерман — Херсон: Видавець Чуєв С.Г., 2010. — 143 с.
 9. Шерман М.І., Степаненко Н.В. Інформаційні технології в екології: Навчальний посібник. —  Херсон, «Олді-плюс», 2011. —  148 с. (Гриф Мінагрополітики).
 10. Співаковський О.В., Шерман М.І., Стратонов В.М., Лапінський В.В. Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс/ Навчальний посібник. — Херсон: ХДУ, 2012. — 223 с. (Гриф МОНмолодьспорт).
 11. Yurzhenko Alona, Sherman Mikhailo, Popova Halina. Research on the development of professional navigational competence of future ship navigators by mixed reality simulation technologies. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: monograph / edited by authors — 1st ed. — Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. —  p.426-447
 1. Степаненко Н.В. Шерман Є.М., Шерман М.І. Компонентний аналіз розвитку підприємств харчової промисловості Херсонської області. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: [Колективна монографія] / За заг. редакцією А.В. Руснак. — Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. — С. 408-427
 2. Yurzhenko Alona, Sherman Mikhail, Popova Halina. Interactive course “Maritime English” in the professional training of future mariners. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. — 2nd ed. — Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. — P.603-621.
 3. Самчинська Я.Б., Шерман М.І. Інформаційні технології: практичний курс. Навчальний посібник; рекомендовано Вченою радою Херсонського державного університету (протокол №9 від 26.02.2018р.) Херсон, 2018. Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=14oTatMdu4hNBSJgmHowVVm9BBSVLQ8NV