Updated: 12/8/2021

Шерман Михайло Ісаакович

 М.І.Шерман, 1965 р.н., у 1990 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальність «радіофізика і електроніка». Трудову діяльність розпочав у 1990 році інженером-конструктором у Центральному конструкторському бюро «Ізумруд» Херсонського суднобудівного виробничого об’єднання. З 1995 по 1998 рік працював у відділі інформаційних технологій УМВС України в Херсонській області. У лютому 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Теоретична електроніка». З червня 1998 р. був переведений до Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, де працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності і спеціальної техніки. Викладав дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Правові інформаційно-пошукові системи», «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Комп’ютерні технології автоматизованої обробки даних», «Комп’ютерні мережі», «Правова статистика». З квітня 2009 р. — пенсіонер МВС, переведений на посаду професора кафедри основ управління та інформаційних технологій Херсонського юридичного інституту ХНУВС, де і працював до 30.06.2011р.

Паралельно, з 1999 року по 2000 рік — старший викладач, з 2000 року — доцент, з 2008 по теперішній час — професор кафедри геоінформційних систем і технологій Херсонського державного аграрного університету, викладав дисципліни «Правова інформатика», «Інформаційні технології», «Інформатика і системологія».

Опублікував одноосібно та у співавторстві понад 170 наукових і навчально-методичних праць. Зокрема, 7 посібників з інформатики та інформаційних технологій, 3 — з правової статистики, 2 монографії, присвячені проблемам комп’ютерно- інформаційної підготовки, практикум з інформатики та комп’ютерних засобів статистичного опрацювання експериментальних даних.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Теоретичні та методичні основи професійної комп’ютерно- інформаційної підготовки майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України»

З липня 2011 р. по теперішній час перебуваю на посаді професора кафедри інформатики і комп’ютерних технологій Херсонського національного технічного університету, викладаю дисципліни «Інформатика», «Інформаційні системи і технології на підприємстві» для бакалаврів і спеціалістів економічного факультету, «Електронні документи і захист інформації» для магістрів кафедри державного управління та місцевого самоврядування, «Інформаційно- педагогічні технології у вищій школі» для слухачів Центру педагогічної майстерності.

У січні 2013р. одержав атестат професора кафедри інформатики і комп’ютерних технологій.

  Citation Metrics (Google Scholar)

Основні наукові та навчально- методичні праці:

  1. Шерман М.І. Комп’ютерно-інформаційна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика: монографія./М.І. Шерман — К.: Вища освіта, 2004. — 192с.
  2. Шерман М.І. Професійна комп’ютерно- інформаційна підготовка майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України: монографія./ М.І. Шерман — Херсон: Олді-плюс, 2008. — 416с.
  3. Шерман М.І. Вступ до інформатики./М.І.Шерман — Навч.посібник. — К.: Вища освіта, 2003. — 143 с.(гриф МОН).
  4. Верлань А.Ф. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навчально-методичний посібник./А.Ф.Верлань, М.І. Шерман — Херсон: ХЮІХНУВС, 2003. — 212 с. (гриф МВС).
  5. Плоткін С.Я. Статистичний аналіз даних засобами MS Excel./ Навчальний посібник./ С.Я.Плоткін, Н.В. Степаненко, М.І.Шерман — Херсон, РВВ «Колос» ХДАУ, 2007. — 52 с.
  6. Поліщук Г.С. Використання MS Excel для опрацювання правових даних: Навчально-методичний посібник./ Г.С.Поліщук, М.І. Шерман, М.В. Проценко — Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2007. — 103с.
  7. Скороход О.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Частина 1. Категоріальний апарат і програмно-технічне забезпечення дисципліни. Конспект лекцій./ О.М. Скороход, М.І.Шерман — Херсон, РВВ «Колос» ХДАУ, 2006.-60с.
  8. Шерман М.І. Правова статистика: навчальний посібник./М.І.Шерман — Херсон: Видавець Чуєв С.Г., 2010.-143с.
  9.  Шерман М.І., Степаненко Н.В. Інформаційні технології в екології: Навчальний посібник. — Херсон, «Олді-плюс», 2011.-148с. (Гриф Мінагрополітики).
  10. Співаковський О.В., Шерман М.І., Стратонов В.М., Лапінський В.В. Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс/Навчальний посібник. — Херсон: ХДУ, 2012.- 223 с. (Гриф МОНмолодьсорт).