Аспірантура

Оновлено: 17.12.2021

Освітньо-наукові програми:

Освітньо-наукова програма "Середня освіта (фізика)" 2020 

Освітньо-наукова програма "Середня освіта (фізика)" 2021

Накази про ліцензування освітньої діяльності

Наказ МОН № 523 від 18.05.2016

Рецензії:

Рецензія Мартинюк М.Т.

Рецензія Заболотний В.Ф.

Навчальні плани:

Навчальний план 2018

Навчальний план 2020

Навчальний план 2021

Силабуси:

ВК1 Методика роботи з науковим текстом 2021-2022 н.р.

 Методологічні засади навчання фізики у сучасних закладах освіти

Методика підготовки учнів та студентів до фізичних олімпіад

Нові технології в шкільний та вишнівський дидактиці

Робочі програми:

 Методологічні засади навчання фізики в сучасних закладах освіти  

Методика дистанційного навчання фізики з застосуванням мережевих комплексів

Сучасний педагогічний експеримент таметодика його проведення 

Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики

Профілі аспірантів:

Профілі наукових керівників:

Гончаренко Тетяна Леонідівна 

Коробова Ірина Володимирівна

 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

 
Назва дисіпліни  Курс  Викладач Методичний матеріал 
 1  Методологічні засади навчання фізики у сучасних закладах освіти  І  Коробова І.В.

Статті для роботи 

Дидактичні концепції навчання

Принципи навчання

Методика розвитку проф. освіти

 

 2 Методика дистанційного навчання фізики з застосуванням мережевих комплексів   І  Коробова І.В.
3 Нові технології в шкільній та вишнівський дидактиці 1 Коробова І.В.