Підручники та посібники

Оновлено: 07.05.2020

1. Кузьменков С. Г. Збірник задач з теорії ймовірностей для фізиків. - Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – 112 с.  


2. Кузьменков С. Г., Сокол І. В. Сонячна система: збірник задач: навчальний посібник. - Київ: Вища школа, 2007. – 168 с.

Подано задачі з механіки та будови Сонячної системи загалом, внутрішньої будови та умов на поверхні планет, їх супутників і малих тіл Сонячної системи, фізики планетних атмосфер та припливних явищ. Окремий розділ присвячено питанням космонавтики. Задачі вирізняються фізичною спрямованістю, пізнавальним і творчим характером. Для більшості задач наведено докладні розв'язання з поясненнями та коментарями.  

Для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути корисним студентам університетів, які навчаються за спеціальністю "Астрономія", а також учителям та учням загальноосвітніх шкіл.  

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  

З питань придбання посібника звертатися до видавництва Вища школа .  


3. Кузьменков С. Г., Бабенко М. О. Тестові завдання з астрономії: Навчальний посібник для студентів напрямів підготовки Фізика*, Математика*, ПМСО. Фізика, ПМСО. Математика денної, заочної та екстернатної форм навчання. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 64 с.


4. Кузьменков С. Г. Зорі: астрофізичні задачі з розв'язанням: навчальний посібник. - Київ: Освіта України, 2010. - 206 с.

Подано задачі із спостережуваних характеристик зір, їх внутрішньої будови та еволюції: від народження до загибелі. Окремі розділи присвячені джерелам енергії зір, нестаціонарним (цефеїди, нові, наднові та ін.) та компактним зорям (білі карлики, нейтронні зорі та чорні діри). Задачі вирізняються фізичною спрямованістю, пізнавальним і творчим характером. Для усіх задач наведено докладні розв’язання з поясненнями та коментарями.  

Для студентів фізичних та астрономічних спеціальностей педагогічних та класичних університетів.  

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  

З питань придбання посібника звертатися до видавництва Освіта України


 5. Кузьменков С. Г. Підготовка сучасного вчителя астрономії: Монографія. - Херсон: ХДУ, 2011. - 332 с.

6. Загальна астрономія: підручник для вищих навчальних закладів / С. М. Андрієвський, С. Г. Кузьменков, В. А. Захожай, І. А. Климишин. – Харків : ПромАрт, 2019. – 524 с.

 

У підручнику висвітлено основні досягнення Людства у пізнанні Всесвіту. Представлено інформацію про різні розділи та методи сучасної астрономії, результати експериментальних і теоретичних досліджень близького й далекого Космосу. Суттєву увагу приділено формуванню найважливіших понять астрономії і, головне, формуванню цілісної сучасної астрономічної картини світу.
   Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, передусім - астрономічних відділень класичних університетів і фізико-математичних відділень педагогічних університетів. Може бути використаний викладачами астрономії середніх навчальних закладів.