Гончаренко Тетяна Леонідівна

Оновлено: 18.07.2022

 

Гончаренко Тетяна Леонідівна  

 

 Посада:

 

деканеса факультету, доцент 
 Освіта:

 

1989-1994 р.р. - Херсонський державний педагогічний інститут

Спеціаліст: учитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки

Диплом з відзнакою.

2013 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2016 р. - стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія), 2017-2018 р.р.  курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», ЦПО ХДУ

 Наукова ступінь, наукове звання:

 

 Кандидат педагогічних наук, доцент 
 Кандидатська дисертація:

 

Формування готовності вчителя фізики до проєктування навчального процесу у післядипломній освіті

Стажування  https://drive.google.com/drive/folders/17n-DXqoqaeg0qMvjihQ9GHWB_o2sj0hn?usp=sharing

Курси що викладаються:

 • Загальна фізика: Електрика та магнетизм, Оптика, Фізика (вибрані розділи)
 • Історія фізики
 • Електронна теорія матеріалів
 • Концепції сучасного природознавства
 • проєктування навчальних середовищ

Наукові інтереси:

 • проблеми сучасної фізики, оптика, електрика та магнетизм,
 • формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів,
 • методика викладання фізики з використанням інформаційних технологій

Наукова діяльність:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір (у співавторстві):

 • №51166 проєктування навчального процесу з фізики: навчально-методичний посібник, (гриф МОН України)
 • №53500 проєктування навчального процесу з фізики: навчальна програма
 • №78305 Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики (Монографія)
 •  №78309 Збірник авторських навчальних програм з дисциплін кафедри фізики та методики її навчання
Список публікацій: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MSJuZjYAAAAJ&hl=uk )

Керівник проблемної групи:

проєктування навчального процесу з фізики

Захоплення:   фізика, STEM, живопис
Контакти: