Навчання під час карантину

Оновлено: 22.05.2020

Розклад навчальних занять та заліково-екзаменаційної сесії для студентів ІІІ курсу СВО "бакалавр"

заочної форми навчання у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.


Розклад навчальних занять та заліково-екзаменаційної сесії для студентів ІV курсу СВО "бакалавр" 

заочної форми навчання у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

Розклад навчальних занять та заліково-екзаменаційної сесії для студентів І курсу СВО "Магістр"
заочної форми навчання у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.


Розклад навчальних занять та заліково-екзаменаційної сесії для студентів І курсу СВО "бакалавр"
заочної форми навчання у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

Розклад захисту курсових робіт у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.


Розклад проведення семестрових екзаменів, оформлення заліків  з дисциплін факультету комп'ютерних наук,

фізики та математики  денної форми навчання у II семестрі 2019- 2020 н. р.

 

Розклад занять на IV модуль 2019-2020 н.р. з посиланнями на навчальні курси та завдання на час карантину

 

 Методичні матеріали на період 23.03 по 31.03  для студентів спеціальності

014.08 Середня освіта (Фізика)  розташовані на сторінці кафедри фізики та методики її навчання 

014.04 Середня освіта (Математика)  розташовані на сторінці кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу

014.09 Середня освіта (Інфоматика) 

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

051 Економічна кібернетика  розташовані на сторінці кафедри інформатики, пограмної інженерії та економічної кібернетики