Історія факультету

Оновлено: 06.05.2020

У перші роки існування Херсонського фізмату загальна кількість студентів на факультеті не перевищувала кількох десятків,а викладачів - півтора десятка. Поділу на відділи не було. Усі студенти вивчали предмети як фізичного, так і математичного циклів.

У 1935 році була створена кафедра математики, що через три роки була поділена на кафедру математичного аналізу, яку очолив доцент Швець К.І., та кафедру вищої алгебри,якою завідував Маловичко В.К. У 1935 році викладачу Морковському Д.Ф. був присуджений ступінь кандидата фізико-математичних наук та звання професора.

people_with_weapon

Творча робота педагогічного інституту була перервана Великою Вітчизняною війною. 3 3 серпня 1941 року до березня 1944 року вуз і всі його факультети припинили свою діяльність.

Більшість студентів, і викладачів зі зброєю в руках героїчно бились на фронтах війни. Смертю хоробрих загинули викладачі Єгоров С.Ф., Тарковський Ю.В., Воловник І.В.та інші, а студенту фізмату Москаленко М.І. присвоєно звання Героя Радянського Союзу (посмертно).

Оскільки за час окупації майже всі навчальні кабінети і лабараторії були розграбовані або знищені, викладачам і студентам, у тому числі і фізматівцям, довелось навесні 1944 року розпочати не навчання, а відбудову рідного інституту. Завдяки справжньому ентузіазму і величезним зусиллям учасників зазначених подій, інститут зміг розпочати заняття вже у вересні 1944 року. В умовах величезних труднощів і нестач на факультеті змогли вже через два роки відкрити 2 кафедри (фізики та вищої математики) і 3 кабінета (загальної фізики, вищої математики, пізніше креслення), в яких відбувались практичні і лабораторні заняття, організовувалась самостійна робота.

Історія післявоєнного відродження фізмату і наступних 50-х років пов'язана з іменами професорів Марковського Д.М., Білого М.С, доцентів Устименка М.П., Костюка О.К., Маркова О.О., Селіванова Є.Д., Львова С.М., викладачів Сергєєва С.О., Резнікова Б.А., Предместнікова І.Є. та випусників факультету, відмінників навчання - Суботіної Л.М., Шаганяна Б.Л., Мерзлякової М.А., Маліка Я.Г., Марченка В.Й., Марченко Л.К., Бабаєвої Н.А., Пилипенко Л.Г., Вельдбрехта О.О., Макосевського Б.Г. та інших, багато з яких пізніше успішно захистили кандидатські та докторські дисертації,стали доцентами, професорами.

У післявоенні 40-і роки на кафедрі математики факультету працювала викладачем Казимирчак-Полонська О.І., яка у 50-і роки захистила докторську дисертацію і за видатні заслуги в області астрономії отримала премію ім.Бредихіна Ф.О. Ім'ям Олени Іванівни названа відкрита нею мала планета.

teachers

Наступні 30 років роботи факультету важко відокремити від діяльності доцента Львова С.М. і керованою ним групи вчених науково дослідної лабораторії фізики твердого тіла Немченка В.П., Одінцова В.В., Кучми О.Я., Малька П.Й., Чарнецького В.Г., Гречка О.Г., Малінського Б.Й., перші два з яких захистили докторські, а решта - кандидитські дисертації; професора Білого М.С. і його учнів - методистів-фізиків доцентів Бабаевої Н.А., Шарко В.Д., відомого методиста-математика Скобелева Г.М. і його учнів - доцентів Лисенко В.І.,Бермана В.П., Таточенка В.І., Цибуленка В.В., Сухиної Л.А.

Значний внесок у розвиток факультету і підготовку кваліфікованих кадрів зробили доценти-математики Плоткін Я.Д., Крекнін В.А., Мельник І.І., Шиловська О.К., Львов М.С., Співаковський О.В., Гудирєва О.М., Колеснік С.Г., фізики Івашина Ю.К., Міма Л.С., Кузьменков С.Г., Немченко О.В.

За більше, ніж 80 років свого існування факультет випустив тисячі висококваліфікованих вчителів фізики, математики, інформатики, астрономії, креслення, трудового навчання.

Гордістю Херсонського фізмату є його вихованці:

  • заслужені вчителі України: Горбунова Н.Г., Копилов А.Ф., Верешака Т.Ю., Токар Н.Г., 0ксененко В.В., Баєвський А.О.,
  • володарі Соросівського гранту: Чижиченко В.Ю., Пашко І.М., Бабічев С.А., Кисла І.І, Хорець М.О., Копилов А.Ф..
  • відомі директори навчально-виховних закладів Херсонщини Бабенко М.І., Бобров М.В., Лозинський Ф.И., Шиянюк В.І., Яцина Б.В., Кутник Г.П., Кан Б.О., Барвінок Л.І., Дмитренко О.Ю., Лейбзон О.А., Леонов В.І.,
  • керівники обласного, міського і районних відділів освіти різних рівнів Касьяненко І.Г., Удовиченко В.Г., Зубко А.М., Височенко В.П., Зданевич Л.П., Поляков Є.В.,
  • відомі вчені: завідувач відділом прикладної статистики і теорії ймовірностей Інституту математики НАН України професор Турбін А.Ф., ведучий співробітник цього відділу доктор фіз.-мат. наук Кузений М.Ф., завідувач кафедри фізики Московського інституту інженерів залізничного транспорту професор Марченко В.Й., вчений секретар Інституту професійної освіти АПН України Цибульська Г.М., доктор психологічних наук, професор ОДУ Цуканов Б.Й., доцент кафедри фізики Київського національного університету Шаповалов А.І.,
  • викладачі Херсонських вузів, доценти: Крючковський В.В., Подать М.К., Змієвська Л.В., Моісеенко М.П., Овдей В.М. та інші.
faculty_kvn_team
Команда КВК

Фундамент для майбутніх дисертаційних досліджень закладається, як правило, на кафедрах ще в студентські роки їх виконавців. Про це, зокрема, свідчать певні успіхи колишніх студентів факультету, а нині – викладачів, які з успіхом захистили дисертації за останні 10 років: Коробова І.В., Зайцева Т.В., Валько Н.В., Песчаненко С.В., Осипова Н.В. Проте на Херсонському фізматі захоплюються не лише математикою, фізикою та інформатикою. Так, протягом багатьох років факультет був переможцем спартакіади вузу у загальному заліку.

ensemble_bindweed
Ансамбль "Берізка"

Не пасує задніх він і на сцені: тут традиційно виступають непогані вокалісти, танцори, цікавий студентський театр мініатюр, витоки якого - у відомому чоловічому ансамблю "Берізка", створеного на початку 60-тих років при активній участі студента фізмату. Команда КВК факультету – неодноразовий переможець чемпіонату університету.