Результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників

Структура факультету

Оновлено: 23.09.2020

 

Дата заснування факультету компьютерних наук, фізики та математики  – листопад 1917 року.

Викладання на зазначених вище спеціальностях здійснюють понад 50 висококваліфікованих викладачів трьох кафедр факультету, в тому числі 6 докторів наук і професорів, 35 кандидатів наук і доцентів. Більше 60% представників професорсько-викладацького складу - випускники Херсонського фізмату різних років.

Державне ліцензування

http://www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee/LicensesKSU.aspx

Кафедри:


Лабораторії: 

 • Нанотехніки та архітектури обчислювальних систем
 • Фізики та освітніх технологій
 • Шкільного фізичного експерименту
 • Електроніки
 • Механіки та молекулярної фізики
 • Електрики та магнетизму
 • Оптики та квантової фізики
 • Науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла
 • Астрономічна обсерваторія
 • Робототехніки
 • Дистанційних технологій
 • Криптоекономіки