SOFT SKILLS

Оновлено: 13.04.2020

Стратегія забезпечення рівня якості освіти ґрунтується на реалізації принципу неперервного навчання, розвитку нових тенденцій в освіті, новітніх освітніх технологій, пошуку сучасних методів викладання навчальних дисциплін для підвищення рівня якості знань студентів, зокрема ґрунтовного вивчення навчального матеріалу, формуванням, розвитком та вдосконаленням soft skills. Такі навички на сьогодні є невід’ємною складовою формування конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти.

З метою придбання та вдосконалення зазначених навичок студенти ОП беруть активну участь у профорієнтаційній роботі, волонтерській діяльності, долучаються до громадських і соціальних акцій, зокрема під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних акцій міста, області, країни.

Олімпійські уроки в ЗНЗ м. Херсона та області