Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 01.10.2020

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з фітобіології для здобуття ступеня вищої освіти магістр

на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія (Ботаніка)

Програма та питання з Фітобіології Магістр 091 Біологія_Ботаніка 2020.doc (421.5 Kb)

 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з біології для здобуття ступеня вищої освіти магістр

за освітньо-професійною програмою "Біологія"

на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія 

Програма вступного випробовування Магістратура 091 Біологія 2020.pdf (515.4 Kb)

 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання біології 

для здобуття ступеня вищої освіти магістр

на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 01. Освіта,

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 014 Середня освіта (Біологія)

Програма та питання_МНБ_014 СО Біологія_магістр.pdf (1.7 Mb)

 

ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з основ функціональної біології 

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямком)

(денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 01. Освіта,

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 014 Середня освіта (Біологія)

Програма та питання_ОФБ_014 СО Біологія_магістр.pdf (1.3 Mb)