ОП 101 Екологія перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Оновлено: 15.02.2021

Інформація про вибіркові освітні компоненти ОП

 (4 курс)

Назва освітнього компонента    Поле для
завантаження
силабуса або інших
навчально-
методичних
матеріалів 

Теорія і практика формування екологічної культури

навчальна

дисципліна

 

Силабус Теорія і практика формування екокультури.doc (188 Kb)