ОП 091 Біологія другий (магістерський) рівень вищої освіти

Оновлено: 12.11.2020

Навчальні програми за освітніми компонентами ОПП "Біологія"

Збірник навчальних програм освітніх компонент освітньо-професійної програми «Біологія» для спеціальності 091 Біологія рівня вищої освіти «магістр (під ред. Н.В. Загороднюк. – видання 2ге, перероблене та доповнене). – Херсон: Вид-во ФОП Вишемірський, 2020. – 127. с    Навчальні програми 091 Біологія МАГІСТРАТУРА 2020 ЗБІРКА.pdf (864.7 Kb)


Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Назва освітнього компонента   Поле для
завантаження
силабуса або інших
навчально-
методичних
матеріалів

 Філософія та методологія науки

 навчальна дисципліна

Силабус Філософія та методологія науки.pdf (874 Kb)

Основи наукової комунікації

іноземними мовами

 навчальна дисципліна

Силабус Основи наукової комунікації іноземними мовами.pdf (552 Kb)

 Філогенія органічного світу

 навчальна дисципліна

Силабус_Філогенія.pdf (716.4 Kb)

Методологія та організація наукових

досліджень в біології та професійна і

корпоративна етика

 навчальна дисципліна

Силабус_Методологія та організація наукових досліджень в біології та професійна і корпоративна етика2.pdf (842 Kb)

Сучасні інформаційні технології в біології

 навчальна дисципліна

Силабус Сучасні інформаційні технологїї в біології.pdf (312.6 Kb)

Заповідна созологія

 навчальна дисципліна

Заповідна созологія_силабус_.pdf (393.6 Kb)

Спецпрактикум (експериментальні

дослідження в біології)


 навчальна дисципліна

Силабус Спецпрактикум (експериментальні дослідження в біології).pdf (852.8 Kb)

Магістерський семінар

навчальна дисципліна

Силабус_Магістерський семінар.pdf (900 Kb) 

Адаптогенез живих систем

 навчальна дисципліна

Силабус Адаптогенез живих систем.pdf (489.5 Kb)

 Інтегративна регуляція фізіологічних функцій

 навчальна дисципліна

Силабус Інтегративна регуляція фізіологічних функцій.pdf (314.5 Kb)

 Виробнича практика

 практика

Виробнича практика 1 курс магістр 091 Біологія.pdf (720.7 Kb)

 Переддипломна практика

 практика

Переддипломна 1 курс 091 Біологія магістр.pdf (277.4 Kb)

Виконання кваліфікаційної роботи та

атестація здобувачів вищої освіти

 підсумкова атестація 

Виконання кваліфікаційної роботи та атестація здобувачів вищої освіти.pdf (717.8 Kb) 

Інформація про вибіркові освітні компоненти ОП

Дисципліни вільного вибору студента  (1 КУРС)


Назва освітнього компонента   Поле для
завантаження
силабуса або інших
навчально-
методичних
матеріалів

Моніторинг стану біорізноманіття(ВК2)

навчальна

дисципліна 

Моніторинг біологічного різномнаіття Силабус.pdf (298.2 Kb)

 

  Фітоценологія(ВК3)

навчальна

дисципліна

Силабус Фітоценологія .pdf (651.4 Kb)

 

 Урбанофлористика(ВК3)

навчальна

дисципліна

Силабус Урбанофлористика .pdf (615.8 Kb)

 

 Курсова робота(ВК4)

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАНННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ОП Біологія.doc (157 Kb) 

Екологія тварин(ВК5)

навчальна

дисципліна

Силабус Екологія тварин.pdf (570 Kb)

 

 Паразитологія з основами біоценології(ВК5)

навчальна

дисципліна

Силабус Паразитологія з основами біоценології .pdf (582.4 Kb)

 

 Морфобіологічні особливості лікарських рослин(ВК6)

навчальна

дисципліна

Морфобіологічні особливості лікарських рослин Силабус.pdf (418.3 Kb) 

 

 Методи культури клітин та тканин(ВК7)

навчальна

дисципліна 

 Силабус Методи культури клітин та тканин .pdf (573.2 Kb)

 

Дисципліни вільного вибору студента (2 курс)

Назва освітнього компонента   Поле для
завантаження
силабуса або інших
навчально-
методичних
матеріалів

Методи культури клітин та тканин(ВК1) 

навчальна

дисципліна

 

Силабус_Методи культури клітин та тканин.pdf (572.4 Kb)

 

Науково-дослідницький практикум з біології(ВК2) 

 

навчальна

дисципліна

Силабус Науково-дослідницький практикум з біології.pdf (484.9 Kb) 

 

Клінічна паразитологія(ВК3) 

 

навчальна

дисципліна

Силабус Клінічна паразитологія .pdf (575.9 Kb)