Кадровий склад кафедри ботаніки

Оновлено: 27.07.2021

                   Головний корпус ХДУ,      7 поверх, ауд.          713-718, 720, 721, 722, 724, 726,               кабінет завідувача кафедри - ауд. 722а

 контактна електронна пошта:

 

 

 Мойсієнко Іван Іванович.

Завідувач кафедри ботаніки, доктор біологічних наук (2012), професор (2014).

Викладає нормативні курси "Ботаніка", спецкурси "Охорона рослинного світу", "Заповідна фітосозологія", "Заповідна справа", "Основи степознавства".

Коло наукових інтересів: флора, систематика та географія вищих рослин, рослинність та оселища півдня України; інтегроване збереження біорізноманіття та культурної спадщини курганів, городищ, старих цвинтарів, валів тощо; охорона рослинного світу, заповідна справа, урбанофлористика, фітоінвазії, фрагментація та ізоляція рослинного покриву, систематика Plumbaginaceae.

 Наукових доробок: понад 300 наукових публікацій, в тому числі 14 монографій (у співавторстві), 70 публікацій у фахових виданнях; 40 - англійською мовою, в т.ч. 15 - в журналах, що індексуються в НМБД Scopus.

 e-mail: 

  Ходосовцев Олександр Євгенович

Доктор біологічних наук (2004), професор (2006). Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розбудові України (2006). Заслужений працівник освіти України (2009).

Викладає нормативні курси "Мікологія", "Макроеволюція та макросистеми органічного світу", «Філогенія органічного світу», «Методи культивування грибів», «Мікробіологія», спец курс «Ліхенологія». Коло наукових інтересів: ліхенологія; мікологія, заповідна справа.

Науковий доробок: понад 300 наукових праць, у т. ч. 15 монографій, навчальні посібники та підручники з біології для середньої школи (6, 7 класи), 55 праць англійською мовою в провідних журналах світу.

 e-mail:

 site: www.lichenologist.net

  Бойко Михайло Федосійович.

Доктор біологічних наук. Професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

 Викладає нормативні курси: "Бріологія", "Основи наукових досліджень" та спецкурси: "Філогенія органічного світу», "Макроеволюція органічного світу", «Фіторізноманіття України», «Методологія та організація наукових досліджень в біології».

 Коло наукових інтересів: ботаніка; бріологія; екологія; охорона довкілля; заповідна справа, ефірно-олійні рослини, загальна біологія, алелопатія, методика викладання біології.

 Науковий доробок: понад 420 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 14 монографій та навчальних посібників. Підготував через аспірантуру кафедри ботаніки 5 кандидатів біологічних наук. Нагороджений почесним знаком «За наукові досягнення».

 e-mail:

  Карташова Ірина Іванівна.

Кандидат педагогічних наук. Доцент.

Викладає навчальні дисципліни: «Дидактика біології», «Методика навчання біології», «Методика викладання фахових біологічних дисциплін у закладах вищої освіти», «Методика викладання фахових екологічних дисциплін у закладах вищої освіти», «Дидактика екології: теорія і практика формування екологічної культури»

Коло наукових інтересів: проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів, методика розв’язування біологічних задач, діагностування навчальних досягнень учнів з біології.

Наукових доробок: понад 100 науково-методичних доробок, серед яких -статті у періодичних і фахових виданнях, навчальні посібники для здобувачів і вчителів («Ботаніка для вчителя і учня (історія, дивовижне, пізнавальне)», «Біологічна задача: зміст, розв’язання, методика використання» та інші), методичні рекомендації та робочі зошити для здобувачів вищої освіти для всіх дисциплін, що викладає.

e-mail:

 

  Мельник Руслана Петрівна.

Кандидат біологічних наук, доцент. Викладає нормативні курси "Екологія", "Геоботаніка", "Основи фітоценології", «Фармацевтична ботаніка». 

Автор більше 140 науково-методичних доробок, серед яких статті у періодичних і фахових виданнях, навчальні посібники, методичні рекомендації, 2 монографії.

 Наукові інтереси: урбанофлора, адвентивна флора, екологія рослин, охорона рослинного світу.

 e-mail: 

  Загороднюк Наталія Володимирівна.

Заступник завідувача кафедри. Кандидат біологічних наук. Доцент кафедри.

Викладає дисципліни «Фізіологія рослин» для студентів спеціальності 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини), дисципліну «Моніторинг довкілля» для студентів спеціальності 101 Екологія, вибіркові дисципліни "Моніторинг біологічного різноманіття", "Морфобіологічні особливості лікарських рослин" у магістрів спеціальності 091 Біологія (ОПП "Біологія", ОНП "Ботаніка").

Коло наукових інтересів: бріологія, біомоніторинг, фізіологія рослин, заповідна справа, гербарна справа.

Науковий доробок: понад 100 наукових публікації – статей, тез, навчальних програм, методичних розробок.

e-mail: ,

  Захарова Марина Ярославівна.

Викладач кафедри. Тема дисертаційного дослідження "Раритетне фіторізноманіття Нижньодніпровських пісків". Викладає семінарські та практичні заняття з дисциплін «Ботаніка», «Заповідна справа», «Біологія», «Геоботаніка», «Охорона рослинного світу».

Коло наукових інтересів: ботаніка, геоботаніка, гербарна справа, рідкісні види рослин, охорона рослинного світу.

Науковий доробок: понад 30 наукових праць, в тому числі 2 монографії (у співавторстві), 8 статей у фахових українських виданнях, 4 статті у інших виданнях, 17 тез доповідей.

e-mail:

Клименко Віталій Миколайович.

Викладач кафедри ботаніки.

e-mail:

  Наумович Ганна Олексіївна.

Викладач кафедри. Тема дисертаційного дослідження "Лишайники долини річки Інгулець". Викладає семінарські та практичні заняття з дисциплін "Філогенія органічного світу", "Флористика та гербарна справа", "Екологія", "Ботаніка". Коло наукових інтересів: ліхенологія, мікологія, гербарна справа.

Науковий доробок: понад 25 наукових праць, з них 6 статей в міжнародних виданнях, 6 у фахових українських виданнях, 3 статті у інших виданнях, 10 тез доповідеей.

e-mail:

  Гавриленко Любов Миколаївна.

кандидат біологічних наук 

Проводить лабораторні та семінарські заняття з курсів "Мікробіологія і вірусологія", "Екологія". Закінчила аспірантуру при кафедрі.  

Коло наукових інтересів: мікробіологія, вірусологія, ліхенологія, мікологія, лабораторна справа. З 2011 року секретар Херсонського відділення УБТ. Науковий доробок: 37 наукових публікацій, з них 6 статей у фахових виданнях України та 2 статті англійською мовою.

e-mail:

   
 Алексєєва Світлана Анатоліївна.

Завідувач навчально-методичним

кабінетом ботаніки.

Cекретар кафедри.

 e-mail: 

Скобель Надія Олегівна.

Лаборант кафедри.

Іщенко Віта Василівна.

Старший лаборант кафедри.

 
     
Бородіна Наталія Валеріївна

Старший лаборант кафедри.

 Малюга Наталія Григорівна.

Старший лаборант кафедри.

Відповідальна за впорядкування

ліхенологічного гербарію кафедри

 Кабанова Антоніна Олександрівна.

Лаборант кафедри ботаніки.

e-mail: