ОП 014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Оновлено: 06.11.2020

 (1 КУРС)

Назва освітнього компонента, 

викладач

 

Поле для завантаження навчально- методичних матеріалів

Екологія

Мельник Р.П.

навчальна дисципліна

Силабус Екологія.pdf (655.5 Kb) 

Екологія. Самостійна робота 1 денна.doc (1 Mb)

Питання до заліку (1).doc (53 Kb)

Ботаніка

Мельник Р.П.

навчальна дисципліна

Силабус ботаніка.docx (70.6 Kb)

Ботаніка самостійна робота 1 курс.docx (20.8 Kb) 

 (2 КУРС)

Назва освітнього компонента, 

викладач

 

Поле для завантаження навчально- методичних матеріалів

Екологія

Мельник Р.П.

навчальна дисципліна

Силабус Екологія 2 курс.pdf (665.7 Kb)