ОП 091 Біологія перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Оновлено: 06.11.2020

 (1 КУРС)

Назва освітнього компонента, 

викладач

 

Поле для завантаження навчально- методичних матеріалів

Екологія

Мельник Р.П.

навчальна дисципліна

 

Ботаніка

Мельник Р.П.

навчальна дисципліна

Ботаніка самостійна робота 1 курс.docx (20.8 Kb)

 (4 КУРС)

Назва освітнього компонента, 

викладач

 

Поле для завантаження навчально- методичних матеріалів

Екологія рослин

Мельник Р.П.

навчальна дисципліна

Силабус Екологія рослин 4 курс.pdf (583.7 Kb)

Екологія рослин самостійна робота.doc (75.5 Kb)

Екологія рослин. Питання до екзамену.doc (45 Kb)