014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) другий (магістерський) рівень вищої освіти