Дармостук Валерій Вікторович

Оновлено: 09.06.2021

 

Тема дисертації: Ліхенофільні гриби степової зони України.

e-mail:

.2_Curriculum Vitae_Darmostuk_Valerii.pdf (416.7 Kb)

Наукові інтереси: таксономія, екологія та поширення ліхенофільних грибів Східної Європи, відкриті дані з

біорізноманіття, гарячі точки різноманіття лишайників та ліхенофільних грибів, молекулярна філогенія лишайників.

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1430-1755

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188808875

Publons: AAD-1728-2019

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Valeriy-Darmostuk

 

Навігація