Нормативно-правова база

Оновлено: 08.06.2021

ЗАКОНИ УКРАЇНИ: 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ: 


Освітній процес

Оновлено: 08.06.2021

№ 789-Д Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ.docx 

№ 241-Д Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та доктора наук в Херсонському державному університеті.doc 

№ 22 про звітування аспірантів і докторантів та атестацію їх у 2020 році.doc 

№ 750-Д про організацію процедури вибіркових освітніх компонент для третього рівня освіти.docx 

№ 800-Д Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті.docx 

№ 45-Д про організацію процедури обрання вибіркових освітніх компонент-навч.дис. для третього рівня освіти на 2021-2022 н.р..pdf 

№ 101-Д про внесення змін до Положення про аспірантську практику.pdf 

№ 6 про підготовку та проходження аспірантської практики аспірантами другого та третього року.pdf 

№448-Д про особливості роботи університету з 12 квітня 2021.docx

Для здобувачів ІІ курсу
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТСЬКУ ПРАКТИКУ ХДУ 2021.pdf
 

Для здобувачів ІІІ курсу
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТСЬКУ ПРАКТИКУ ХДУ 2018.doc

№6 про підготовку та проходження аспірантської практики аспірантами другого та третього року.pdf 

№ 101-Д про внесення змін до Положення про аспірантську практику.pdf


Академічна доброчесність

Оновлено: 08.06.2021

ДОКУМЕНТИ ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ДОКУМЕНТИ ЩОДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРА НАУК

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ХДУ