Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти на період 16.03-03.04.20

Оновлено: 16.05.2020

Лекція з гідрології Гідрологічні особливості річок

Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Еолові морфоскульпутри

Лекція з геоморфології Еолові морфоскульптури

Лекція з геології Формування сучасних материків та океанів

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи Тектоніка та рельєф Австралії

Лекція з ФГМО Тектоніка та рельєф Австралії

Лекція з ФГМО Австралія материк ендемік

Лекція з теми Основи теорії суперконтинентальних циклів розвитку земної кори

Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Флювіальні та кріогенні морфоскульптури

Лекція з геоморфології Гляціальні та флювіогляціальні форми рельєфу

Методичні рекомендації для виконання завдань з польової практики Геологія та геоморфологія 4 день

Метоличні рекомендації для виконання завдань з польової практики Геологія та геоморфологія 3 день

Методичні рекомендації для виконання завдань з польової практики Геологія та геоморфологія 2 день

Відео з теми: Як проводити вимірювання в ресурсі Google Earth

Лекція з ФГМО Східна Африка

Відео з теми: Геометричне нівелювання

Лекція з гідрології Гідрографія та морфометрія річок

Лекція з ФГМО Сахара

Лекція з палеогеографії Коливання рівня Світового океану

Лекція з геології Генезис та еволюція земної кори

Практична робота з дисципліни геоморфологія Прибережно-морські морфоскульпутри

Лекція з дисципліни гідрологія Підземні води

Лекція з дисципліни геоморфологія Класифікація морських берегів

Лекція з дисципліни ФГМО Внутрішні води Африки

Практична робота з дисципліни ФГМО фізико-географічне районування Африки

Лекція з дисципліни гідрологія Морська крига

Лекція з дисципліни гідрологія Гідрологія льодовиків

Лекція с дисципліни геологія Загальні відомості про будову літосфери

Навчальне відео з дисципліни Екологія геосфер та ГІС

Навчальне відео з дисципліни Зоологія бехребетних

Навчальне відео з дисципліни Екологія геосфер та ГІС Кластерний Аналіз

Лекція з дисципліни геоморфологія Карстові процеси та карстові морфоскульптури

Лекція з дисципліни геоморфологія Геоморфологічні процеси та рельєф берегової зони

Лекція з дисципліни гідрологія Глобальний океанічний конвеєр

Лекція з дисципліни ФГМО Клімат Африки

Лекція з дисципліни гідрологія Коливальні рухи у Світовому океані

Практична робота з дисципліни ФГМО Внутрішні води Африки

Лекція з дисципліни ФГМО Тектонічна будова Африки