Робочі програми навчальних дисциплін

Оновлено: 18.02.2020

  Спеціальність 101 Екологія 

Шифр, дисципліна

Розробники

 Біологія (зоологія)

1. Семенюк С.К. - к.б.н., доцент кафедри екології та географії

2. Орлова-Гудім К.С. - асистент кафедри екології та географії

Ландшафтна екологія

Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

Основи екологічного аудиту

Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

Фізична географія України

 

1. Давидов О.В. – к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

 

2. Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

 

3. Сімченко С.В. - асистент кафедри екології та географії

 

4. Дайнеко П.М. - асистент кафедри екології та географії

 

Екологічна експертиза

Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

  Спеціальність 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (біологія)

Зоологія (безхребетних)

 Орлова-Гудім К.С. - асистент кафедри екології та географії

Етологія

Орлова-Гудім К.С. - асистент кафедри екології та географії

Клінічна паразитологія

Орлова-Гудім К.С. - асистент кафедри екології та географії

Спеціальність 222 Медицина

Клінічна паразитологія

Орлова-Гудім К.С. - асистент кафедри екології та географії

014.07 Географія

Фізична географія України

 

1. Давидов О.В. – к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

 

2. Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

 

3. Сімченко С.В. - асистент кафедри екології та географії

 

4. Дайнеко П.М. - асистент кафедри екології та географії

   

106 Географія*

Фізична географія України

 

1. Давидов О.В. – к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

 

2. Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

 

3. Сімченко С.В. - асистент кафедри екології та географії

 

4. Дайнеко П.М. - асистент кафедри екології та географії

 Географічна експертиза та аудит

Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

   
   

Спеціальність 103 Науки про Землю

1.3.4. Географічна експертиза та аудит

Охременко І.В. -  к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

Ландшафтознавство

Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

Фізична географія України

1. Давидов О.В. – к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

2. Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

3. Сімченко С.В. - асистент кафедри екології та географії

4. Дайнеко П.М. - асистент кафедри екології та географії

1.3.5. Методологія наукових дослідженьв фізичній географії

1. Котовський І.М.– к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

2. Зінченко М.О. – викладач кафедри екології та географії

2.3.4. Методологія геоекологічних досліджень

Кундельчук О.П. – к.б.н., доцент кафедри екології та географії

2.3.4. Методи польових досліджень

1. Давидов О.В. – к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

2. Зінченко М.О. – викладач кафедри екології та географії

2.3.5. Еволюція наукових концепцій у геоморфології та палеогеографії

1. Котовський І.М.– к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

2. Зінченко М.О. – викладач кафедри екології та географії

2.3.6. Берегознавство та управління прибережними комплексами

1. Котовський І.М.– к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

2. Зінченко М.О. – викладач кафедри екології та географії

Збірник програм для підготовки студентів зі спеціальності 103 Науки про Землю (МАГІСТР)

1. Пилипенко І.О. - д.геогр.н., професор кафедри екології та географії

2. Мальчикова Д.С.-д.геогр.н.,професор кафедри соціально-економічної географії

3. Давидов О.В. - к.геогр.н.,доцент кафедри екології та географії

4. Котовський І.М. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

5. Машкова О.В. - к.геогр.н., доцент кафедри соціально-економічної географії

6. Охременко І.В. - к.геогр.н., доцент кафедри екології та географії

7. Коробов В.К. - к.соц.н.,доцент кафедри соціально-економічної географії

8. Саркісов А.Ю. - к.геогр.н.,доцент кафедри соціально-економічної географії

9. Молікевич Р.С. - к.геогр.н.,доцент кафедри соціально-економічної географії