Абітурієнту

Оновлено: 23.12.2019

До Вашої уваги презентація спеціальності 101 Екологія!!! Презентація


Характеристика спеціалізації

Після закінчення підготовки напряму 101 Екологія, спеціалізації Екологічний менеджмент та екологічний аудит студенти будуть:

знати:

- теоретичні засади загальної екології та сучасних прикладних її напрямків дослідження;

- основні критерії державного інспектування та законодавчі основи їх використання;

- основні положення впровадження екологічного менеджменту;

- основи проведення сучасних експертних форм діяльності: екологічної експертизи, екологічного аудиту та ін;

вміти:

- оцінювати екологічні ситуації та розробляти прогнози щодо напрямків пріоритетного розвитку конкретних територій;

- розробляти екологічні програми, екологічні плани тощо;

- проводити еколого-експертні дослідження.

Виробничі практики в місцевих структурних підрозділах Міністерства екології та на різних промислових об’єктах сприяють підвищенню рівня практичної діяльності еколога.

Після закінчення підготовки напряму 101 Екологія, спеціалізації Екологічний менеджмент та екологічний аудит випускники можуть працювати:

- в структурних підрозділах Державних управлінь екології та раціонального використання природних ресурсів;

- після набуття трьохрічного досвіду створювати приватні еколого-експертні об’єднання;

- оцінювати впливи на навколишнє середовища різних форм господарської діяльності.

По закінченню підготовки напряму 101 Екологія, спеціалізації Екологічний менеджмент та екологічний аудит випускники можуть продовжувати підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня у магістратурі за даним напрямом і вступити до аспірантури за спеціальностями

11.00.11 - конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

11.00.02 - економічна та соціальна географія

Спеціальність
Освітній рівень
Кваліфікація 
Сертифікати ЗНО

101 Екологія

 

бакалавр

бакалавр з екології, організатор природокористування

1. українська мова та література

2. біологія

3.хімія або математика або географія

магістр

еколог, викладач закладу вищої освіти

 

103 Науки про Землю 

бакалавр

бакалавр з наук про Землю, організатор природокористування

1. українська мова та література

2. біологія

 

магістр

організатор природокористування. Молодший науковий співробітник (геоморфологія). Викладач закладу вищої осваіти

 

ЧЕКАЄМО НА ВАС В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ!