Охременко Ірина Вікторівна

Оновлено: 21.11.2019

Охременко Ірина Вікторівна

кандидат географічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 72, з них навчально-методичних посібників, робіт опубліковано у фахових виданнях України, у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, у тому числі 1 публікація до Scopus, 6 авторських свідоцтв.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: "Еколого-експертна оцінка сучасного стану природних та антропогенних геосистем Північного Причорномор'я для оптимізації їх використання"

Профіль Google Scholar:

Профіль Researchgate:

Ідентифікатор автора Web of Science: Researcher ID

Ідентифікатор автора Scopus:

Ідентифікатор автора ORCID:

E-mail: