Орлова-Гудім Катерина Сергіївна

Оновлено: 22.11.2019

Орлова-Гудім Катерина Сергіївна
заступник завідувача кафедри
асистент, магістр біології

Кількість наукових та науково-методичних праць: всього - 37, із них 6 у фахових виданнях України, 7 – у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз у т.ч. 3 публікації в Scopus та Web of Science.

Викладає дисципліни: «Зоологія безхребетних», «Біологія», «Етологія», «Медична паразитологія».

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lc_1ALMAAAAJ&hl=uk

Ідентифікатор автора Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55941884800

Ідентифікатор автора Orcid ID: 0000-0001-9534-3169

Ідентифікатор автора Science Index: SPIN-код: 8885-8829  https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1010542

Ідентифікатор автора ResearchID: R-1470-2018

E-mail: