Вінніченко Генадій Пантелійович

Оновлено: 14.02.2018

Народився 28 липня 1938 року в місті Душанбе, республіка Таджикистан.

В період з 1955 по 1960 роки навчався Таджицькому державному університеті ім..В.І.Леніна, після закінчення отримав спеціальність – геологічна зйомка та пошук корисних копалин.

З 1960 року по 1994 рік працював в Інституті геології АН Республіки Таджикістан.

В 1960 – 61 році працював на посаді старшого лаборанта відділу регіональної геології.

В 1961 – 62 році працював на посаді молодшого наукового співробітника у відділі неоетектонікі.

У 1962 – 64 роках працював у відділі регіональної геології на створенням «Тектонічної карти Таджикистану» для «Атласу Таджицької РСР».

В 1964 – 65 році займався дослідженням Центрального Таджикистану, вивчаючи глибинні розломи Гіссару.

В 1966 – 1970 році розробляв тему «Особливості будови та розвитку верхніх шарів земної кори, тектонічне картування та дослідження морфогенетичних типів складчастих та розривних дислокацій».

У 1970 році захистив кандидатську дисертацію з даної теми.

У 1971 – 73 роках працював на посаді молодшого наукового співробітника у відділі регіональної геології. Займався дослідженням розломів Паміру.

У 1973 році отримав почесне звання старшого наукового співробітника.

З 1976 по 1980 рік систематично досліджує тектонічні умови Паміру. Саме в цей час вперше був зроблений топографічний опис найважливіших розломів регіону, були запропоновані схеми тектонічного районування мезоїд та герцинід Південно-Східного Таджикистану.

В 1980 році проводить дослідження крайових розломів Карамазара.

У 1984 році запропонував нову схему тектонічного районування Північно-Західного Таджикистану.

З 1986 року займався розробкою теми «Тектонічне районування Південного Таджикистану, крайові міжзональні розломи». За цією темою в 1990 році у співавторстві з М. М. Кухтиковим була опублікована монографія та представлена схема тектонічного районування Південного Таджикистану.

У 1989-90 роках займався дослідженнями тектонічної активності розломів Паміру. За результатами цих досліджень та досліджень Таджикистану у 1989 році захистив докторську дисертацію з теми «Найважливіші закономірності будови та розвитку складчастих геосинклінальних комплексів Паміру». У квітні 1991 року рішенням Президіуму ВАК СРСР був присуджений вчений ступінь доктора геолого-мінералогічних наук.

В 1995 році за сімейними обставинами залишає Республіку Таджикистан та приїжджає в Україну. З 1995 по 1996 рік працював на посаді професора в Херсонському державному аграрному університеті, а з 1996 по 1997 рік на посаді професора на кафедрі географії Херсонського державного педагогічного університету.

З 2007 року працює на кафедрі екології та географії Херсонського державного університету, на посаді професора.

В 2010 році на кафедрі екології та географії була відкрита аспірантура зі спеціальності 04.00.01 – загальна та регіональна геологія, керівником призначено професора Вінніченко Г.П.

Завідувач кафедри екології та географії з листопада 2012 року.

На кафедрі викладає дисципліни: геологія з основами геоморфології, основи геотектоніки, структурна геоморфологія.

Науково-педагогічний стаж 45 років, з них 6 років в ХДУ.

Наукові інтереси: тектонічні умови розвитку різних регіонів Альпійсько-Гімалайського поясу.

Науковий доробок: 3 монографії, 1 наукових статей, 2 навчально-методичні посібники.

Помер у 2016 році...Світла пам'ять...