Кундельчук Оксана Петрівна

Оновлено: 22.11.2019

Кундельчук Оксана Петрівна

кандидат біологічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 55, із них - 9 навчальних та навчально-методичних посібника, методичних рекомендацій, 10 статей у фахових виданнях, 19 у зарубіжних виданнях (статті та тези), в т.ч. 1 публікація, яка входить до науко-метричної бази даних Scopus.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: Оцінка впливу техногенних електромагнітних полів різного типу на живі організми з використанням рослинних тест-систем.

Викладає дисципліни: «Основи загальної екології (та неоекологія)», «Палеоекологія», «Техноекологія», «Методологія екологічних досліджень», «Теорія еволюції».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7qZlrHEAAAAJ&hl=ru

Профіль Researchgate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/79129095_O_P_Kundelchuk

Ідентифікатор автора Web of Science: Researcher ID X-8978-2018

Ідентифікатор автора ORCID: ID Orcid: 0000-0001-8183-6288.

E-mail: