Sapere

Приймак Вікторія Вікторівна

Приймак Вікторія Вікторівна

Оновлено: 22.11.2019

Приймак Вікторія Вікторівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 104, із них 2 навчально-методичних посібника, 12 методичних рекомендацій, 28 у фахових виданнях України, 8 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, у тому числі 2 публікації, тщо входять до наукометричної бази Web of Science, 1 деклараційний патент на винахід

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: Оцінка впливу діяльності агросистем різного типу на екологічний стан навколишнього середовища

Викладає дисципліни: "Екологічна безпека", "Екологічний маркетинг", "Соціальна екологія", "Основи регіонального природокористування", "Основи екологічного менеджменту та інженірингу"

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iBeVZvkAAAAJ&hl=ru

Ідентифікатор автора Science Index SPIN-код: 5543-6243  AuthorID: 989811

Індентифікатор автора Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/V-5206-2018/

Індентифікатор автора ORCID: 0000-0003-1180-728

E-mail: 

Новий Модуль Документ

Перейти до...

Новий Модуль Документ