Абітурієнту

Оновлено: 20.02.2022

Програми вступних випробувань 2021-2022 навчальний рік

1. ПРОГРАМА вступного випробування (співбесіди) з Біології для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (1 курс).  

ПРОГРАМА ХДУ 1 КУРС ПЗСО 2021 співбесіда Скан.doc (188.5 Kb)

 

 

Порядок роботи приймальної комісії: протягом року – 8.30 до 17.15.

Довідки: 32-67-54; м. Херсон, вул. Університетськая, 27.

Детальна інформація про правила прийому на всі спеціальності розміщена в розділі: Приймальна комісія  

Пошта:


 

ECTS-Інформаційний пакет

(інформація про спеціальність "Біологія") - ECTSInform_paket.rar (133.1 Kb)

  Випускник ХДУ за спеціальністтю 014 Середня освіта (Біологія та здоровя людини) ступеня вищої освіти "Бакалавр" здатен виконувати наступну професійну роботу: вчитель біології загальноосвітнього середнього навчально-виховного закладу,вчитель основ здоров'я загальноосвітнього середнього навчально-виховного закладу і може займати первинні посади: вчитель біології, вчитель основ здоров'я, вчитель природознавства. Має право вступу до магістратури.

 Випускник ХДУ за спеціальністтю 091 Біологія ступеня вищої освіти "Бакалавр" здатен виконувати наступну професійну роботу: лаборант (біологічні, санітарно-гігієнічні, клінічні дослідження). співробітник природоохоронних закладів,біолог. Може займати первинні посади лаборант, лаборант-біолог. Має право вступу до магістратури.

Випускник ХДУ за спеціальністтю 091 Біологія ступеня вищої освіти "Магістр" здатен виконувати наступну професійну роботу: викладач дисциплін біологічного напрямку вищого навчального закладу, вчитель біології, основ здоров'я. природознавства загальноосвітнього середнього навчально-виховного закладу і може займати первинні посади: викладач дисциплін біологічного напрямку вищого навчального закладу, вчитель біології, основ здоров'я, природознавства. Має право вступу до аспірантури.

Випускник ХДУ за спеціальністтю 091 Біологія ступеня вищої освіти "Магістр" здатен виконувати наступну професійну роботу:біолог, лаборант (біологічні, санітарно-гігієнічні, клінічні дослідження), і може займати первинні посади: лаборант-біолог. лаборант.Має право вступу до аспірантури.

! Після проходження курсів підвищення кваліфікації у медичних університетах має право займати посаду врача-лаборанта.

По закінченню університету студенти будуть знати: будову та функції, основні фізіологічні, біохімічні та біофізичні процеси рослин, грибів, тварин та людини; філогенію рослин, грибів, тварин; антропогенез та антропологію; основи біогеографії; основи генетики та селекції організмів; систему органічного світу; етологію; концепції сучасного природознавства; наукові основи створення нових біотехнологій за допомогою методів молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії; мiкробний синтез бiологiчно активних сполук; бiотехнологiю фармацевтичних препаратiв, екобiотехнологiю, біоенергетику, біодеструкцію відходів, біотестування забруднень; показники, що характеризують частоту і особливості первинних та вторинних імунодефіцитів у різних природно-географічних зонах України; основи загальної та клінічної імунології, імунофармакології; антигени, їх властивості, різновиди; антитіла, класи та субкласи, їх значення в імунних процесах; основні поняття про структуру та функції імунної системи, клітинних та гуморальних факторів; вікові особливості функціонування імунної системи; основи імунобіотехнології, імуногенетики, імуногематології, трансплантаційної імунології; методи імунодіагностики, імунологічні тести для індивідуального підбору імунотропних препаратів; вплив несприятливих екологічних факторів на імунну систему; сучасні імуномодулюючі методи; спеціальні імунологічні методи лабораторних досліджень;

Студенти будуть вміти: одержувати та використовувати біомасу; створювати нові біотехнології та біосенсорні системи; використовувати методики забору біологічного матеріалу, реалізовувати правила його зберігання і доставки в лабораторію; готувати реактиви, барвники, поживні середовища; виконувати правила дезінфекції, стерилізації, асептики та антисептики; проводити імунологічні дослідження; порівнювати показники лабораторних досліджень при патологічних процесах з їх нормативними значеннями; дотримуватись правил експлуатації лабораторної техніки та охорони праці та принципів протиепідемічного режиму в лабораторії; розробляти ефективні методи отримання антигенних субстанцій бактерій та пошук діагностично значущих антигенів серед структурних компонентів бактеріальних клітин; застосовувати сучасні методи дослідження, культивування клітинних ліній, імунізації лабораторних тварин для отримання необхідних анти сироваток; проводити гуморальні та клітинні реакції імунітету (постановку досліду).

 Наші випускники працюють: вчителями та викладачами біології;лаборантами у клінічних, санітарно-епідеміологічних, імунологічних, генетичних лабораторіях; в лабораторіях для перевірки харчової продукції та сільськогосподарської сировини на якісний і кількісний вміст генетично модифікованих організмів; на підприємствах з утилізації відходів та використання альтернативних джерел енергії; науковими співробітниками в науково-дослідних лабораторіях та національних природних парках, заповідниках, зоопарках, кінологічних центрах, розплідниках тварин; в управліннях екології та природних ресурсів, карантинній інспекції, в спеціальних підрозділах правоохоронних установ; в приватних підприємствах по облаштуванню прибудинкових та садибних територій.

Студенти, які працюють над науковими темами беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, отриманні данні друкують у наукових фахових виданнях України. Зокрема, в університеті створено наукові журнали такі як «Студентські наукові студії», «Магістерські студії». На кафедрі біології людини та імунології видається наукова збірка «Природничий альманах» де можуть друкуватися, спільно із науковими керівниками, найкращі студенти.

 

Випускники можуть вступити до аспірантури ХДУ зі спеціальностей 091 – біологія (спеціалізація: фізіологія людини і тварин).

 

Чекаємо на старанних, цілеспрямованих юних учених та вчителів, за якими майбутнє науки та освіти ХХІ століття!