Sapere

Завдання для студентів 3 курсу

Оновлено: 15.10.2020

Представлено дисципліни:  "Фізіологія людини і тварин", "Психофізіологія",  "Клітинні основи кровотворення" -   викладач - доцент Гасюк О.М.; 
"Вікова фізіологія і велеологія"  викладач - доцент Спринь О.Б.; 
"Інформаційні технології в галузі біології " викладач - доцент Шкуропат А.В.

"Фізіологія людини і тварин"    викладач - доцент Гасюк О.М.

 Фізіологія  системи травлення 1

Лекція

 25.03.2020

Опрацювати телретичний матеріал у Google-класі.Виконати завдання та переслати через Google-клас

Спостереження перистальтики відділів ШКТ

 Лабораторне заняття

 13.03.2020

Опрацювати теоретичний матеріал, переглянути відео та виконати завдання у Google-класі.

Результати переслати мені через Google-клас.

Дослідження ферментативних властивостей слини, шлункового соку та жовчі

Лабораторне заняття

19.03.2020

Опрацювати теоретичний матеріал, переглянути відео та виконати завдання у Google-класі.

Результати переслати мені через Google-клас.

Обчислення основного обміну

Лабораторне заняття

27.03.2020

Опрацювати телретичний матеріал у Google-класі.

Розрахувати власний основний обмін за різними формулами та розв'язати задачі на обмін речовин (Лабораторна робота № 16,18).

Результати переслати мені через Google-клас.

 Фізіологія  системи травлення 2

Лекція

8.04.2020

Опрацювати телретичний матеріал у Google-класі.Виконати завдання та переслати через Google-клас

Обчислення добової витрати енергії та складання харчового раціону

Лабораторне заняття

 

Опрацювати телретичний матеріал у Google-класі.

Розрахувати власний харчовий раціон та добові витрати енергії, розв'язати (Лабораторна робота № 17,18).

Результати переслати мені через Google-клас.

"Психофізіологія"   викладач - доцент Гасюк О.М.

 Психофізіологія пам’яті

 Лекція

 17.03.2020

Опрацювати телретичний матеріал у Google-класі.

Виконати завдання та переслати через Google-клас

Психофізіологія навчання

Лекція

31.03.2020

Опрацювати телретичний матеріал у Google-класі.

Виконати завдання та переслати через Google-клас 

Властивості уваги 1

Властивості уваги 2

Практичне заняття

18.03.2020; 1.04.2020

Лабораторна робота 3-4.docx (58.7 Kb)

Додатки.docx (1.4 Mb)

Лабораторне завдання оформити окремим файлом та назвати своїм прізвищем.

Файл відправити мені на перевірку у Google-клас

Пам’ять і її види. Динаміка завчання

Практичне заняття

2.04.2020

Опрацювати телретичний матеріал у Google-класі.

Виконати завдання та переслати через Google-клас

Тема Память Практичне.docx (29.5 Kb)

Додаток Память.docx (19.3 Kb)

Психофізіологія мислення

 Практичне заняття  09.03.2020

Опрацювати телретичний матеріал у Google-класі.

Виконати завдання та переслати через Google-клас

Психофізіологія мислення

Лекція    

Психофізіологія мовлення

 Лекція    

 

     

"Вікова фізіологія і велеологія"  викладач - доцент Спринь О.Б.

Тема:Опірно-рухова система. Вікові особливості. Лабораторна №3. Методичні вказівки з дисципліни (2017 р.)
Тема: Вища нервова діяльність дітей (сприйняття) Лабораторна №4.
Лекція 1: Вікові особливості та порушення опірно-рухової системи. Підготовка конспекту.

Лекція 2: Онтогенез вищої нервової діяльності. Підготувати конспект.

30.03.2020

«Внд сприйняття» лаб.роб. №4, групи 311, 312 Виконати роботу

«Вікові особливості аналізаторів та їх порушення» лекція 3курс. .Підготувати конспект

Дата

Тема

Джерела інформації для підготовки

Контрольний захід

06.04.2020

(лекція)

Вікові особливості дихальної системи та її порушення.

1. Дмитроца О. Р. Вікова фізіологія: Опорний  конспект лекцій / О. Р. Дмитроца, С. Є. Швайко, Л. М. Гінайло. – Луцьк, 2007. – 300 с.  2.Маруненко І. М.  Анатомія і вікова  фізіологія з основами  шкільної гігієни: Курс лекцій  . – К.: Професіонал, 2004. – 480с.

 3.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.-300 с.

Реферат, або конспект

08.04.2020 (лаб.заняття)

Вища нервова діяльність,мислення. (лабор. заняття № 5).

 1.Спринь О.Б., Голяка С.К. Вікова фізіологія і валеологія. Методичні рекомендації до практичних, індивідуальних та самостійних занять. – Херсон: ХДУ, 2017. – 71с.

2.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.-300 с.

3 Лекційний матеріал.

 

Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи).   

13.04.2020

(лекція)

Вікові особливості серцево-судинної системи та її порушення

1. Дмитроца О. Р. Вікова фізіологія: Опорний  конспект лекцій / О. Р. Дмитроца, С. Є. Швайко, Л. М. Гінайло. – Луцьк, 2007. – 300 с.  2.Маруненко І. М.  Анатомія і вікова  фізіологія з основами  шкільної гігієни: Курс лекцій  . – К.: Професіонал, 2004. – 480с.

 3.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.-300 с.

Реферат, конспект

15.04.2020 (лаб.заняття)

Зоровий аналізатор. (лабор. заняття № 6).

 1.Спринь О.Б., Голяка С.К. Вікова фізіологія і валеологія. Методичні рекомендації до практичних, індивідуальних та самостійних занять. – Херсон: ХДУ, 2017. – 71с.

2.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.- 300 с.

Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи).  

22.04.2020 (лаб.заняття)

Слуховий аналізатор та інші. (лабор. заняття № 7).

 1.Спринь О.Б., Голяка С.К. Вікова фізіологія і валеологія. Методичні рекомендації до практичних, індивідуальних та самостійних занять. – Херсон: ХДУ, 2017. – 71с.

2.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.-300 с.

Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи).  

23.04.2020

(лекція)

Серцево-судина система:(захворювання та профілактика)

1. Валеологія. Навч. посібн. для студ. /за ред. В. І. Бобрицької. — Полтава: Полтавський ПДУ, 2000, 46 с.

 2.Маруненко І. М.  Анатомія і вікова  фізіологія з основами  шкільної гігієни: Курс лекцій  . – К.: Професіонал, 2004. – 480с.

 3.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.-300 с.

Реферат, конспект.

27.04.2020

(лекція)

4 год.

 Вікові особливості травної системи та її порушення.

Травної системи (захворювання та профілактика).

1. Дмитроца О. Р. Вікова фізіологія: Опорний  конспект лекцій / О. Р. Дмитроца, С. Є. Швайко, Л. М. Гінайло. – Луцьк, 2007. – 300 с.  2.Маруненко І. М.  Анатомія і вікова  фізіологія з основами  шкільної гігієни: Курс лекцій  . – К.: Професіонал, 2004. – 480с.

 3.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.-300 с.

 Реферат, або конспект

 

Реферат, або конспект

 29.04.2020 (лаб.заняття)

 Вікові особливості органів дихання. (лабор. заняття № 8).

1.Спринь О.Б., Голяка С.К. Вікова фізіологія і валеологія. Методичні рекомендації до практичних, індивідуальних та самостійних занять. – Херсон: ХДУ, 2017. – 71с.

2.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.-300 с.

3 Лекційний матеріал.

 Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи)

04.05.2020

(лекція)
 Вікові особливості сечостатевої системи та її порушення  1. Дмитроца О. Р. Вікова фізіологія: Опорний  конспект лекцій / О. Р. Дмитроца, С. Є. Швайко, Л. М. Гінайло. – Луцьк, 2007. – 300 с.  2.Маруненко І. М.  Анатомія і вікова  фізіологія з основами  шкільної гігієни: Курс лекцій  . – К.: Професіонал, 2004. – 480с.
 3.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.-300 с.
 Реферат, або конспект

07.05.2020 (лаб.заняття)

Вікові особливості серцево-судинної системи. (лабор. заняття № 9).

1.Спринь О.Б., Голяка С.К. Вікова фізіологія і валеологія. Методичні рекомендації до практичних, індивідуальних та самостійних занять. – Херсон: ХДУ, 2017. – 71с.

2.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія.- К.: Вища школа, 1982.- 300 с.

3 Лекційний матеріал.
Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи).

13.05.20

(лаб. заняття № 10)

«Вікові особливості харчування дітей»  3 курс

(лаб. заняття № 10)

Вікова фізіологія і валеологія 2.docx (13.6 Kb)

Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи).

"Інформаційні технології в галузі біології " викладач - доцент Шкуропат А.В.

Інформаційні технології в галузі біології (лекція)

Використання комп’ютерного тестування

13.03.2020

 Інформаційні технології 13.03.2020.docx (16.8 Kb)

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі

Інформаційні технології в галузі біології (лекція)

Концепція дистанційної освіти

18.03.2020

Інформаційні технології 18.03.2020.docx (21 Kb)

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі

Інформаційні технології в галузі біології (практика)

Створення електронного навчального посібника

23.03.2020

4 години

Інформаційні технології 23.03.2020.docx (18.5 Kb)

Створенні навчальні електронні посібники, що необхідно вислати на електронну пошту

Інформаційні технології в галузі біології (лекція)

Інформаційні технології в інформаційному забезпеченні та документальному оформленні результатів біологічних досліджень.

27.03.2020

Інформаційні технології 27.03.2020.docx (17.2 Kb)

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі

Студенти отримують завдання через GoogleClassroom

Інформаційні технології в галузі біології (лекція)

Моделювання біологічних процесів

1.04.2020

Інформаційні технології 1.04.2020.docx (17.3 Kb)

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі

Студенти отримують завдання через GoogleClassroom

 Інформаційні технології в галузі біології (лекція)  Наукова комунікація засобами інформаційних технології   16.04.2020

 Інформаційні технології 16.04.2020 1.docx (51.1 Kb)

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі

Студенти отримують завдання через GoogleClassroom

Інформаційні технології в галузі біології (практика)  Інформаційний пошук. Пошукові системи 16.04.2020

Інформаційні технології 16.04.2020 2.docx (26.3 Kb)

Студенти отримують завдання через GoogleClassroom

Ознайомитися із теоретичним матеріалом та, користуючись прикладами, зробити розширений пошук у GoogleScolar по одній із наведених фраз

 Інформаційні технології в галузі біології (практика) Бази даних наукової інформації 17.04.2020

Інформаційні технології 17.04.2020.docx (22.4 Kb)

Уважно прочитати теоретичний матеріал. Спробувати скористатись базою даних EBSCO і повторити все запропоноване у тексті

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=34f6ccb2-13b5-483b-ab7e-f919b575bab0%40sessionmgr4007

практичне заняття; 312, 311  ІІІ курс

4 год.

Тема: «Моделювання біологічних процесів засобами інформаційних технологій» 30.04.2020

Заняття проводиться дистанційно з асинхронною взаємодією учасників навчального процесу. Завдання для самостійної роботи студентів розміщення на сторінці кафедри біології людини та імунології

Студенти отримують завдання через GoogleClassroom

 (лекційне заняття; 311, ІІІ курс)  Тема: «Біоінформатика. Нейронні мережі»  30.04.2020

Заняття проводиться дистанційно з асинхронною взаємодією учасників навчального процесу. Завдання для самостійної роботи студентів розміщення на сторінці кафедри біології людини та імунології

Студенти отримують завдання через GoogleClassroom

практичне заняття «Робота з базами даних біологічних послідовностей. Ч.2» 14.05.2020

Заняття проводиться дистанційно з асинхронною взаємодією учасників навчального процесу. Завдання для самостійної роботи студентів розміщення на сторінці кафедри біології людини та імунології

  (лекційне заняття; 311, ІІІ курс) «Біоінформатика. Нейронні мережі. Ч.2» 14.05.2020

 

Заняття проводиться дистанційно з асинхронною взаємодією учасників навчального процесу. Завдання для самостійної роботи студентів розміщення на сторінці кафедри біології людини та імунології

 

Студенти отримують завдання через GoogleClassroom

 "Клітинні основи кровотворення"   Викладач - доцент Гасюк О.М.

 Органи кровотворення

 Лекція

 19.03.2020

Опрацювати теоретичний матеріал та виконати завдання у Google-класі. Підготуватися до колоквіуму.

Отримання кісткового мозку, виготовлення препаратів

Лабораторна робота

25.03.2020

Опрацювати теоретичний матеріал, переглянути відео та виконати завдання у Google-класі.

Взяття крові у лабораторної миші

https://www.youtube.com/watch?v=E-Il5J5Snt0

Отримання препарату кісткового мозку миші 

Виконане завдання переслати через Google-клас

Загальна схкма кровотворення. Мієлопоез

Лекція

31.03.2020

У Google-клас: опрацювати теоретичний матеріал, зробити конспект. Результати надіслати

Розрахунок мієлограми

Лабораторна робота

2.04.2020

У Google-клас: о за представленими матеріалами розрахувати мієлограму. Результати надіслати.

Дослідження еритропоезу

Лабораторна робота

8.04.2020

У Google-клас: о за представленими матеріалами зробити опис реткулоцитів (лабораторна робота №8).  Результати надіслати.