Завдання для студентів 4 курсу

Оновлено: 15.10.2020

 Представлено дисципліни:  ""Імунологія"  -   викладач - доцент Бесчасний С.П.; 
 "Молекулярна біологія"     Викладач - професор Сидорович М.М.
  "Біотехнологія"  Викладач - доцент Шкуропат А.В.
 "Генетика з основами селекці"   Викладач - доцент Лановенко О.Г.

"Молекулярна біологія"     Викладач - професор Сидорович М.М.

Індивідуальні завдання для студентів за період з 16.03 по 20.03. 2020 р за розкладом для кожної дисципліни і теми (за робочою програмою) надаються окремо. Розробка повинна включати, завдання відповідно теми заняття, та контрольні заходи, щодо його перевірки. 

 17.03. Лабораторна робота з молекулярної біології у 411 і 412 гр.(усього 2 пари)

 19.03. Лекція заключна з молекулярної біології

 Завдання

  1. Самостійно по посібнику з молекулярної біології опрацювати навчальний матеріал з теми «Особливості трансляції» ( стор.92-105).
  2. Дати відповіді на питання для самоконтролю (стор.105-106).
  3. На сайті «Цитоекологія» у папці «Молекулярна біологія» знайти питання для самопідготовки до екзамену з молекулярної біології і ознайомитися з ними.
  4. Повторити згідно цих питань навчальний матеріал з курсу. У разі необхідності можна одержати консультативну допомогу у Вайбері (старости знають його телефон).

"Імунологія"   Викладач - доцент Бесчасний С.П.

Імунопрофілактика. Характеристика календаря щеплень. Технологія отримання вакцин та імунних сироваток

Самостійне завдання до лабораторної роботи

12.03.2020

Скласти таблицю та надіслати через Google-клас
Імунологія злоякісного росту

лекція

17.03.2020

4 курс Імунологія злоякісного росту.pdf (276.9 Kb)
 Методи імуногістохімічного дослідження. Імунохроматографія. Противірусні діагностикуми. Самостійне завдання до лабораторної роботи  17.03.2020

 Користуючись посібником скласти порівняльну таблицю імунологічних методів дослідження:

https://goo-gl.su/SSgLhjI 

Імуностимулятори та пригнічувачі імунної відповіді. Вікові особливості функціонування імунної системи Самостійне завдання до лабораторної роботи 26.03.2020

Використовуючи підручник (Імунологія: Підручник / Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В. та ін. – К.:Вища школа, 2005. – 599 с.) скласти конспект

Розшифровування імунограмми. Застосування імунолюмінесцентного, імуноферментного методів. ПЛР-аналіз. Лекція 31.03.2020

Зробити конспект

Розшифрувати отримані у Google-класі імунограмми та відповіді надіслати через Google-клас

"Біотехнологія"  Викладач - доцент Шкуропат А.В.

Біотехнологія (практика) 412

Біотехнологія та отримання енергії

Біотехнологія 18.03.2020.docx (16.5 Kb)

18.03.2020

Підготовка презентації на одну із запропонованих тем. Презентації відправити на електронну пошту

Біотехнологія (практика) 411

18.03.2020

Біотехнологія (лекція)

Біотехнологія та оточуюче середовище

Біотехнологія 19.03.2020.docx (16.6 Kb)

19.03.2020

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі. Підготовка презентації на одну із запропонованих тем. Презентації відправити на електронну пошту

Біотехнологія (лекція)

Біотехнологія та біологічна зброя. Біотероризм

Біотехнологія 23.03.2020.docx (17 Kb)

23.03.2020

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі. Підготовка презентації на одну із запропонованих тем. Презентації відправити на електронну пошту  

Біотехнологія (практика) 412

Біотестування

Біотехнологія 24.03.2020.docx (17.5 Kb)

24.03.2020

Провести лабораторне дослідження вдома згідно до запропонованого ходу роботи.. Заповнити таблицю та вислати у електронному вигляді на електронну пошту  

Біотехнологія (практика) 411

24.03.2020

Біотехнологія (практика) 412

Біобезпека і державний контроль. Єдина система GLP-GCP І GMP для виробництва і контролю якості лікарських засобів, отриманих біотехнологічними методами

Біотехнологія 25.03.2020.docx (28.1 Kb)

25.03.2020

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі. Підготовка реферату на одну із запропонованих тем

Біотехнологія (практика) 411

25.03.2020

"Генетика з основами селекції" Викладач - доцент Лановенко О.Г.

 Генетика з основами селекції

лекція; лекція; лаб.заняття; лаб.заняття; лаб.заняття

13.03.2020;  18.03.2020;

20.03.2020;  24.03.2020;

27.03.2020

Генетика з основами селекції.docx (17.7 Kb)

генетика тестові завдання.docx (75.2 Kb)