Новий Модуль Документ

Оновлено: 16.12.2016

Короткі курси для іноземних студентів:

 • Експериментальна фізіологія
 • Імунобіотехнологія
 • Соціальна екологія
 • Епідеміологія
 • Біологія вірусів
 • Клітинний імунітет
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Нейроімунологія
 • Фізіологія адаптації
 • Гістохімія
 • Токсикологія
 • Дендрологія
 • Основи фітопатології
 • Бріологія
 • Ліхенологія
 • Макроеволюція органічного світу
 • Заповідна фітосозологія
 • Лікарські рослини

 

 • Палеоекологія
 • Ландшафтна екологія
 • Урбоекологія
 • Раціональне використання природніх ресурсів
 • Екологічний аудит
 • Заповідна созологія
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Екологічна безпека
 • Екологічний інженерінг
 • Створення заповідних територій

 

 • Основи теорії суспільної географії
 • Ландшафтознавство
 • Дистанційне зондування Землі
 • Геостатистика
 • Методи суспільно-географічних досліджень
 • Структурна та динамічна геоморфологія

Новий Модуль Навігації

Новий Контакти

Новий Модуль Документ