Положення про навчально-наукову лабораторію

Паспорт навчально-наукової лабораторії

Оновлено: 16.09.2021

Паспорт лабораторії

План та звіт лабораторії

Історія розвитку науково-дослідної лабораторії Психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів

Інформальна освіта

Оновлено: 16.09.2021

Стажування та підвищення кваліфікаціЇ

Оновлено: 16.09.2021

Авторські свідоцтва

Оновлено: 15.11.2021

Контакти

наша адреса:

73013 м. Херсон, пров. інженера Корсакова, 47

навчальний корпус № 5,

4 поверх, каб. 407a

телефон: 380-502-08-27-57

внутрішній телефон: 125

e-mail:  vitaliashebanova@gmail.com

Лабораторія розвитку сім'ї та гендерних ресурсів

Оновлено: 16.09.2021

Лабораторія створена на кафедрі практичної психології і функціонує з 2002 року.

Керівниця лабораторії - Шебанова Віталія Ігорівна, докторка психологічних наук, професорка кафедри психології

Казібекова Вікторія Федорівна – кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології

Тавровецька Наталія Іванівна – кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології

Олейник Нарміна Оруджівна – кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології

Крупник Анна – аспірантка 4-го року навчання кафедри психології

Назаренко Наталія Миколаївна – аспірантка 1-го року навчання кафедри психології

Мета діяльності та основні завдання лабораторії

Оновлено: 16.09.2021

Мета діяльності: вивчення аналізу вітчизняного та світового психологічного, соціального досвіду з організації психологічного супроводження розвитку близькості, любові та сім’ї для обґрунтування та розвитку пріоритетних напрямків основних видів діяльності практичних психологів та соціальних педагогів з діагностики, корекції, реабілітації та профілактики;

 залучення університетського наукового потенціалу та практичних психологів освітянського простору, соціальних педагогів та соціальних працівників до створення та реалізації програми психологічного супроводження дошлюбних відносин та сім´ї;

 розробка та впровадження програм гендерної політики країни, що спрямовані на психологічний супровід рівних прав та можливостей особистостей.

Завданням лабораторії є:

а) аналіз вітчизняного та світового психологічного досвіду в галузі психології близькості, любові та сім’ї, розробка програми психологічного супроводження для практичних психологів, вчителів та соціальних педагогів;

б) проведення теоретичних і експериментальних досліджень ціннісних орієнтацій учнів, їх батьків, учителів, студентства та використання системи діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, що передбачає програма психологічного супроводження у формуванні психологічного здоров’я сім’ї (за гуманітарною парадигмою);

в) використання результатів досліджень та досвіду працівників лабораторії для підготовки фахівців;

г) підготовка і видання за підсумками роботи лабораторії монографій, підручників та навчально-методичних посібників;

д) наукове керівництво та консультування з виконання наукових досліджень в обсязі курсових та кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ХДУ, виконання кандидатських дисертацій відповідно до тематики лабораторії.