Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Оновлено: 10.11.2020

Завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Поліщук Ірина Євгенівна

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук отримала статус загальноуніверситетської 1 березня 2003 року. Кафедра філософії була заснована у вересні 1998 року на базі кафедри філософії і політекономії. Завідувачем кафедрою був кандидат філософських наук, доцент Гавриленко І.М. (з 1990 року — доктор філософських наук, професор), який очолював до цього кафедру філософії і політекономії. На той час (з 1991 року) - кафедру очолює кандидат філософьких наук Кулик В.С.До березня 2003 року кафедра входила до складу історичного факультету.

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук виконує важливі функції в процесі підготовки фахівців усіх спеціальностей Херсонського державного університету. Колектив кафедри веде значну навчально-методичну і виховну роботу зі студентами.

Основні напрямки роботи кафедри:

 • забезпечення викладання суспільних дисциплін, які мають велике світоглядне значення, сприяють формуванню і розвитку теоретичного мислення студентів, магістрантів та аспірантів;
 • розробка філософських та методичних проблем сучасної культури і науки, зокрема, питань раціональності гуманітарного пізнання, філософських аспектів природознаства, філософії та соціології релігії.

  До складу кафедри входять:

 • доценти, кандидати філософських наук: Поліщук Ірина Євгенівна; Галіченко Максим Володимирович, Гришанов Ігор Володимирович.

 • доценти, кандидати історичних наук: Герінбург Ольга Вікторівна, Петрик Артем Миколайович;

Кафедра забезпечує на всіх факультетах університету викладання наступних суспільних дисциплін:

 1.  Філософія
 2.  Філософія та методологія науки
 3.  Історія України
 4.  Історія української культури
 5.  Соціологія
 6.  Соціологія та соціологія спорту
 7.  Україна в Європі та світі
 8. Політологія
 9. Етика та психологія сімейного життя

Кафедра має плідні наукові зв’язки із відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України. Під керівництвом заступника директора Інституту філософії, д.ф.н., проф. Колодного А.М., доц. Недзельська Н.І., Недзельський К.К. підготували до захисту та захистили кандидатські дисертації.

Д.ф.н., проф. Колодний А.М. та д.ф.н., проф. Филипович Л.О. (провідний спеціаліст відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України)  надають кафедрі велику допомогу в організації і проведенні Всеукраїнських науково-практичних конфренцій, методичних семінарів для викладання суспільних наук, читанні спецкурсів релігієзнавчого спрямування, проведенні кандидатских екзаменів з філософії для аспірантів та здобуваів ХДУ та інших закладів.

Впродовж років викладачі кафедри працювали над темою “Філософські та методологічні проблеми сучасної культури та науки”. Узагальнені результати були представлені на наукових конференціях різних рівнів.

З 2001 року кафедрою проведені такі наукові заходи:

 • 2001 рік – регіональна науково-практична конференція “Свобода релігій в Україні: філософські та правові аспекти”;
 • 2002 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція “Церква і держава в умовах глобалізації”.
 • 2003 рік – Всеукраїнська науково-практична конференція “Релігія в суспільному житті Півдня України”.
 • 2004 рік сумісно з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України - Всеукраїнської науково-практичної конференції “Свобода релігій в контексті духовного вдродження України”.
 • 2005 рік - Всеукраїнські релігієзнавчі читання “Релігія в житті особи і суспільства: історія та сучасність”
 • 2006 рік - Всеукраїнська науково-практична конференція “Релігія і церква в нових політичних реаліях”
 • 2007 рік - регіональна науково-практична конференція “Динаміка змін релігійної карти півдня України за роки незалежності”
 • 2008 рік - регіональна наукова-практична конференція "Актуальні проблеми соціальної діяльності релігійних спільнот Півдня України"
 • 2009 рік - регіональна науково-практична конференція "Державно-церковні відносини в Україні: проблеми та перспективи розвитку"
 • 2010 рік - регіональна науково-практична конференція "Проблеми міжконфесійних відносин в сучасному християнстві"
 • 2011 рік - регіональна науково-практична конференції "Особливості формування релігійної свідомості сучасної української молоді"
 • 2012 рік -  регіональна науково-практична конференція "Релігія у суспільному житті сучасної України"
 •  2013 рік - регіональна науково-практична конференція "Російська релігійна філософія та її вплив на церковно-державні відносини в Росії та Україні"
 • 2014 рік - регіональна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку духовної культури в Україні"
 • 2015 рік - регіональна науково-практична конференція "Духовна культура української молоді: реальний стан та перспективи"
 • 2016 рік - Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовна культура в сучасній Україні: філософські та психолого-педагогічні виміри" (27 жовтня)
 • 2018 рік - регіональна науково-практична конференція «Філософсько-методологічна підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії  PhD в умовах реформування вищої освіти України» (26 червня)
 • 2019 рік - регіональної науково-практична конференція «Міжконфесійні відносини на Херсонщині» (24 жовтня)

Викладачі кафедри наполегливо працюють над впровадженням нових підходів до викладання філософських дисциплін. Новаційні ідеї та способи оптимізації роботи студента при вивченні філософії, культурології, логіки, релігієзнавства висвітлені в посібниках та методичних рекомендаціях, підготовлені і надруковані впродовж останніх 5 років.

Склад кафедри:

завідувач кафедри Поліщук Ірина Євгенівна, к.ф.н., доцент.docx (119 Kb)

Галіченко Максим Володимирович, к.ф.н., доцент.docx (34.6 Kb)

Герінбург Ольга Вікторівна, к.і.н., доцент.doc (1 Mb)

Гришанов І.В. - к.ф.н., доцент.docx (551.1 Kb)

 

№ 884-Д Положення про кафедру ХДУ.doc (54.5 Kb)

Контакти

Презентація вибіркових дисциплін див. у розділі Учбово-методична робота До уваги студентів! У зв’язку з карантином запроваджується дистанційна форма навчання. Завдання розміщені в розділі «Самостійна робота» (див. вище) Контрольні заходи: перевірка надісланих робіт та контрольна робота із самостійно опрацьованих тем

м.Херсон, вул. Університетська, 27

каб.601

Графік роботи:

Понеділок - п’ятниця

8.30 - 17.15

12.00 - 12.30 - обідня перерва

Тел.: 49-23-34
Email: