Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі "Гендерні дослідження"

Оновлено: 23.04.2021

Переможці та призери ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження»

Диплом

ступень

Автор Назва роботи ЗВО Наук. керівник
 І  Міщук Вікторія Андріївна

 Гендерні аспекти оцінювання та

формування НR-бренду організації

 Національний університет

водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут

економіки та менеджменту

 Самолюк Наталія Миколаївна,

кандидатка економічних наук,

доцентка

 І  Саніна Каріна Андріївна

 Гендерні особливості самовираження

засобами татуювання

 Херсонський державний

університет

 Дереш Валентина Станіславівна,

кандидатка педагогічних наук,

доцентка кафедри соціальної роботи,

соціальної педагогіки та соціології

 І  Вояк Христина Русланівна

 Жінка в українській політиці:

шлях до лідерства

 Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка

 Савелюк Наталія Михайлівна,

докторка психологічних наук, доцент,

доцентка кафедри психології

 ІІ  Костюк Ніна Владиславівна

 Активізація участі жінок у соціально-культурному

житті громади через соціальні мережі

 Херсонський державний

університет

 Гуріч Володимир Олексійович,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри соціальної роботи,

соціальної педагогіки та соціології

ІІ

 Данчук Галина Дмитрівна

 Особливості, проблеми та перспективи

дотримання принципу гендерної рівності

в електоральній практиці України

 Національний університет

«Львівська політехніка»

 Бучин Микола Антонович,

доктор політичних наук, доцент

ІІ  Целюх Яна Олегівна

 Гендерні аспекти мотивування

населення до волонтерства

 

Національний університет

водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут

економіки та менеджменту

 Мазур Наталія Олексіївна,

кандидатка економічних наук, доцентка,

доцентка кафедри трудових ресурсів і підприємництва

ІІ  Недоступ Валерія Вячеславівна

 Вплив популярного кіно

на гендерно-обумовлену модель

поведінки сучасної молоді

 Херсонський державний університет

 Мартиненко Сніжана Олександрівна,

викладачка кафедри соціальної роботи,

соціальної педагогіки та соціології

ІІ

 Кірнасовська Вікторія Ігорівна

Назрієва Заріна Тавакалівна

 Гендерні виміри ділової комунікації

 Національний університет

кораблебудування

імені адмірала Макарова

Херсонська філія

 Надточій Ірина Ігорівна,

кандидатка економічних наук,

доцентка, доцентка кафедри економіки;

Іртищева Інна Олександрівна,

докторка економічних наук, професорка,

завідувачка кафедри менеджменту

 ІІІ Балишева Крістіна Валеріївна   Гендерно чутлива соціальна робота

 Сумський державний

педагогічний університет ім.А.С.Макаренка

 Гончаренко Олена Володимирівна,

кандидатка педагогічних наук, доцентка,

доцентка кафедри соціальної роботи і

менеджменту соціокультурної діяльності

  ІІІ

 Рєзнік Анастасія Віталіївна

Ющенко Віталій Вікторович

 Гендерні особливості толерантності

до невизначеності в умовах дистанційного навчання

 Вінницький державний

педагогічний університет 

ім. Михайла Коцюбинського

 Мельник Юлія Вікторівна,

кандидатка психологічних наук,

асистентка кафедри психології та соціальної роботи

  ІІІ  Тесля Аліна Олегівна

 Гендерна спрямованість інтернет-продуктів

з психологічної проблематики

 Миколаївський національний

університет імені В.О.Сухомлинського

 Чугуєва Інна Євгенівна,

кандидатка психологічних наук,

доцентка кафедри психології та соціальних наук

  ІІІ  Бабакова Валерія Русланівна

 Конструювання гендеру

в інформаційному просторі

 Харківський національний

автомобільно-дорожний університет

 Чхеайло Ірина Іванівна,

кандидатка філософських наук, доцентка,

доцентка кафедри філософії і педагогіки професійної підготовки

  ІІІ  Гуртова Олександра Євгеніївна

 Гендерні виміри сучасного

освітнього простору

 Полтавський національний

педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

 Усанова Людмила Анатоліївна,

кандидатка філософських наук, доцентка,

доцентка кафедри філософії

ІІІ Велика Богдана Юріївна

Прояв гендерних особливостей

особистості в лінгвістичному дискурсі

Кременчуцький національний

університет імені Михайла Остроградського

Літвінова Ольга Володимирівна,

кандидатка психологічних наук, доцентка,

доцентка кафедри психології, педагогіки та філософії

ІІІ Мосійчук Дмитро Олексійович

Гендерна нерівність та несправедливість

в умовах пандемії COVID-19

Східноукраїнський національний

університет

імені Володимира Даля

Хандій Олена Олексіївна,

докторка економічних наук,

доцентка

Оголошення!

Оновлено: 21.04.2021

Середній бал

захисту наукових робіт у підсумковій науково-практичній конференції

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження»

21 квітня 2021 року

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Програма конференції

Оновлено: 21.04.2021

ПРОГРАМА 

підсумкової науково-практичної конференції
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
із галузі «Гендерні дослідження»
21-22 квітня 2021 р.

Програма конференції

Оновлено: 09.04.2021

ПРОГРАМА 

підсумкової науково-практичної конференції
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
із галузі «Загальна та соціальна психологія»
15-16 квітня 2021 р.

Рейтингові списки та рецензії на наукові роботи

Оновлено: 31.03.2021

Шановні учасники

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, доводимо до Вашого відома рейтинговий список та рецензії на наукові роботи, подані на Конкурс:

- із галузі «Загальна та соціальна психологія»: Рейтинговий списокРецензії

- із галузі "Гендерні дослідження": Рейтинговий список, Рецензії

Важлива інформація

Оновлено: 30.03.2021

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 2424.11.2020 №1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році», з метою забезпечення проведення на базі університету IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження» на високому науково-методичному та організаційному рівні Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт Гендерні дослідження 2020-2021 н.р..pdf (541.2 Kb)

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 2424.11.2020 №1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році», з метою забезпечення проведення на базі університету IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Загальна та соціальна психологія» на високому науково-методичному та організаційному рівні Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт Загальна та соціальна психологія 2020-2021 н.р..pdf (413.6 Kb)

Контактна інформація

Херсонський державний університет

73003

Україна, м. Херсон,

провулок інженера Корсакова 47

Херсонський державний університет

Соціально-психологічний факультет

телефон/факс: +380-552-32-67-60

пошта:

«Загальна та соціальна психологія» -NMazurkevich@ksu.ks.ualubov@ksu.ks.ua

«Гендерні дослідження» - tatademi@ukr.net