Історія створення Cоціально-психологічного факультету

Оновлено: 11.07.2022

 

Історія створення факультету психології, історії та соціології

 

Факультет  психології, історії та соціології як окремий структурний підрозділ ХДУ було створено 1 червня у 2003 році. На ньому готували фахівців таких спеціальностей: «Психологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка». 5 липні 2004 року внаслідок об'єднання соціально-психологічного та історичного факультетів, було створено – Інститут психології, історії та соціології. На підставі рішення Вченої ради університету "Про зміни у структурі ХДУ", з 1 листопада 2011 року Інститут було перейменовано на факультет, а з 2018 року у зв’язку з реорганізацією факультет повернув свою історичну назву – Соціально-психологічний. 

Сьогодні тут готують фахівців за п'ятьма освітніми програмами: «Середня освіта (історія)», «Історія та археологія», «Психологія», «Соціальна робота», «Соціологія». На факультеті діє три кафедри: психології; філософії, соціології та соціальної роботи; історії, археології та методики викладання. Потужний професорсько-викладацький склад налічує 6 докторів наук, професорів, 12 кандидатів наук, доцентів, викладачів кафедри. Факультет має міцну навчально-матеріальну базу. До послуг студентів три навчально-методичні кабінети, бібліотеки, читальні зали, комп’ютерні аудиторії, спортивні майданчики та басейн Херсонського державного університету, які студенти мають змогу відвідати безкоштовно (згідно розкладу). Велике значення на факультеті приділяється студентській науковій роботі. Створені належні умови для науково-дослідної роботи в наукових гуртках, проблемних групах та наукових лабораторіях. Щорічно студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, міжнародних науково-практичних конференціях і неодноразово стають їх переможцями та призерами. Кращі з них рекомендуються для навчання в аспірантурі.

На кафедрах функціонують наукові лабораторії: науково-дослідна лабораторія з соціології (керівник – Шапошникова Ірина Василівна, доктор соціологічних наук, професор кафедри), лабораторія розвитку сім'ї та гендерних ресурсів (керівник – Цілинко Ірина Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри), лабораторія психологічного розвитку дитини «Надія» (керівник – Бабатіна Світлана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри).

На базі факультету щорічно проводяться різноманітні конференції, працюють секції Малої академії з психології та соціології. У їх роботі постійно беруть участь відомі спеціалісти у галузях психології, та соціальної роботи, а також студенти та викладачі інших вищих навчальних закладів України. У 2017 році наш факультет було обрано місцем для проведення Всеукранських конкурсів студентських наукових робіт із галузей «Загальна та соціальна психологія», «Гендерні дослідження».

Студентам факультету створені всі умови для дозвілля та відпочинку. Вони є активними учасниками оглядів художньої творчості, Фестивалю мистецтв ХДУ, спортивних заходів, беруть активну участь в організації та проведенні зустрічей з провідними фахівцями практичної психології, соціальної роботи та соціології обласного та регіонального значення.

На факультеті діють органи самоврядування, де студенти мають змогу виявити свої здібності, а також долучитися до громадської діяльності, яка забезпечує захист прав та інтересів студентів ЗВО.

Факультет готує фахівців таких ступенів вищої освіти як „бакалавр” та „магістр”. Навчання проводиться на денній та заочній формах як за державний кошт, так і за кошти юридичних або фізичних осіб.

Будемо раді бачити Вас серед студентів нашого факультету!

 

З повагою Ірина Шапошникова, професорка, докторка соціологічних наук,

деканеса факультету психології, історії та соціології!