Науково-досдідна робота кафедри

Оновлено: 30.12.2021

Науково-дослідна ротота 

               Науково-дослідна тема кафедри: "Відновлення здоров'я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх засобів оздоровлення" (Державний реєстраційний № 0117U001766, підстава для виконання роботи: рішення кафедри від 06.06.2017 р. протокол № 11 та вченої ради факультету природознавства, здоров'я людини і туризму від 27.06.2017 р. протокол № 10). Викладачі кафедри працюють над основними напрямками науково-дослідної роботи (написання зі студентами дипломних, курсових робіт, статтей).

       Мета і призначення науково-дослідної роботи: Вивчити особливості відновлення здоров’я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх технологій оздоровлення.

      Практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проєкт: Вивчити особливості застосування традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації при різних нозологіях; особливості технологій фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату; ефективність застосування фізичної реабілітації у спорті.

       Виконавці науково-дослідної роботи кафедри:

-        Лаврикова О.В.., к.б.н., доцент, завідувач кафедри  фізичної терапії та ерготерапії – керівник науково-дослідної роботи;

-        Васильєва Н.О., к.б.н., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії;

-        Карпухіна Ю.В., к.б.н., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії;

-        Козій Т.П., к.б.н., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії;

 

           Основні проблемні групи науково-дослідної роботи викладачів кафедри фізичної терапії та ерготерапії:

  • застосування традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації при різних нозологіях;
  • вивчення ефективності фізичної реабілітації при різних нозологіях;
  • фізична реабілітація осіб з сенсорними деприваціями;
  • вплив фізичного навантаження на здоров’я людини;
  • фізична реабілітація у спорті;
  • технології фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату;
  • фізична реабілітація осіб з обмеженими можливостями;
  • відновлення здоров’я різних груп населення засобами фітнес-технологій та оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

    В рамках теми: "Відновлення здоров'я людей різних вікових груп шляхом фізичної терапії та застосування новітніх засобів оздоровлення" викладачі кафедри займаються розробкою змісту самостійної роботи студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання.