Атестація здобувачів вищої освіти

Оновлено: 03.06.2021

        Програма атестації здобувачів вищої освіти для здобувачів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за освітньою програмою "Фізична терапія, ерготерапія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання Програма атестації бакалаври 2021.doc (561.5 Kb)

     Питання та завдання до атестації здобувачів вищої освіти для здобувачів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за освітньою програмою "Фізична терапія, ерготерапія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання Питання та завдання до атестації бакалаври 2021.doc (451.5 Kb)