Новий Модуль Документ

Оновлено: 17.05.2023

ЄДКІ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Мета іспиту: оцінити вміння використовувати отримані знання та розуміння ключових понять фізичної терапії, ерготерапії у клінічній практиці

Фізична терапія, ерготерапія

Зміст ЄДКІ для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
структурований за двома осями:

 • Обстеження та контроль стану пацієнтів (40%);

 • Фізична терапія, ерготерапія при різних нозологіях (50%);

 • Безпека життєдіяльності пацієнта під час проведення фізичної реабілітації (10%)

Детальна структура змісту ЄДКІ  для спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" з переліком тем, що входять до іспиту

Мета ЄДКІ: встановити відповідність рівня інтегральної компетентності випускника рівню, необхідному для початку самостійної ефективної та безпечної професійної діяльності.

Мета інтегрованого тестового іспиту «КРОК 2»: оцінити здатність реалізовувати окремі спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені стандартом вищої освіти.

Зміст іспиту для спеціалізації «Фізична терапія»

Зміст іспиту розроблений за сприяння проєкту Європейського Союзу ERASMUS+ REHAB (Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine).Структурування змісту іспиту для спеціалізації 227.01 «Фізична терапія» базується на Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).Зміст іспиту структурований за двома осями:
 • функції організму та їх порушення;

 • складові діяльності фізичного терапевта. 

 • Перша вісь Функції організму та їх порушення містить 11 тематичних розділів:

  1. Розумові функції
  2. Сенсорні функції і біль
  3. Функції голосу та мови
  4. Функції серцево-судинної системи
  5. Функції респіраторної системи
  6. Функції травної системи
  7. Функції метаболізму та ендокринної системи
  8. Урогенітальні функції
  9. Репродуктивні функції
  10. Нервово-м’язові, скелетні та пов’язані з рухом функції
  11. Функції шкіри та пов’язаних з нею структур 
                                                                                        

  Друга вісь Складові діяльності фізичного терапевта включає 5 складових:
  обстеження, оцінювання, планування та прогнозування, втручання, контроль.

  Детальна структура змісту іспиту: https://testcentr.org.ua/docs/TB/structure-of-the-exam-content.pdf

  Перелік найбільш типових нозологічних станів (діагнозів), які входять до інтегрованого тестового іспит КРОК 2:

  1. Хвороби системи кровообігу
  2. Хвороби нервової системи і органів почуттів
  3. Хвороби системи дихання
  4. Хвороби органів травлення
  5. Хвороби та травми кістково-м’язової системи
  6. Системні хвороби сполучної тканини
  7. Хвороби шкіри та її придатків
  8. Хвороби сечовидільної системи
  9. Гінекологічні захворювання:
  10. Вагітність. Пологи та післяпологовий період
  11. Хвороби ендокринної системи та порушення обміну речовин
  12. Поєднана, полісистемна патологія
  13. Невідкладні стани
  14. Злоякісні новоутворення
   

Зміст іспиту для спеціалізації «Ерготерапія»

Зміст іспиту розроблений за сприяння проєкту Європейського Союзу ERASMUS+ REHAB (Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine).

Зміст іспиту структурований за двома осями: фокус професійної діяльності ерготерапевта; складові процесу ерготерапії.

Перша вісь Фокус професійної діяльності ерготерапевта містить 3 тематичні розділи:

 1. Особа
 2. Середовища і контексти
 3. Заняттєва активність та участь 

 

 

 

 Друга вісь Складові процесу ерготерапії включає 4 складових:

 1. Терапевтичні стосунки
 2. Обстеження та оцінювання
 3. Аналіз, інтерпретація та планування
 4. Ерготерапевтичні втручання