Мої магістранти

Оновлено: 01.12.20152015 - 2016 навч. рр.

      

                           П.І.Б. студента, тема випускної роботи

 

Сиволоцький Віталій

проєктування та розробка архітектури проєкту, API онлайн-сервісу «Генетична карта світу»

 

Логвінов Іван

проєктування та розробка бази даних онлайн-сервісу «Генетична карта світу»

 

Уманський Олексій

проєктування та розробка інтерфейсу користувача онлайн-сервісу «Генетична карта світу»

 

Берднік Олександр

проєктування та розробка алгоритму порівняння та аналізу генетичного коду для онлайн-сервісу «Генетична карта світу»

 

Тоуфак Едмонд

Аналіз аналогічних сервісів та взаємодія з соціальними мережами онлайн-сервісу «Генетична карта світу»

 
2014 - 2015 навч. рр.

      

                           П.І.Б. студента, тема випускної роботи

 

Срібний П.

Архітектура та реалізація коду додатку City Generator для процедурної генерації міст у середовищі Unity 3D

 

Полторацький М.

Розробка математичної та логістичної моделей додатку City Generator для процедурної генерації міст у середовищі Unity 3D

 

Кнорр П.

Розробка Personal Feedback. Управління процесами розгортання та моніторингу системи

 

Лактіонов С.

Розробка та оптимізація тривимірного оточення додатку City Generator для процедурної генерації міст у середовищі Unity 3D

 

Диба В.

Розробка Personal Feedback. Управління складовими процесами системи

 
2013 - 2014 навч. рр.

      

                           П.І.Б. студента, тема випускної роботи

 

Тарєєв Є.

Розробка Personal Feedback. Управління компонентами системи

 

Гриза П.

Розробка Personal Feedback. Управління процесом розробки сервісу

 

Геращенко А.

Розробка Personal Feedback. Управління доступом до анкет

 

Білогруд Н.

Розробка Personal Feedback. Управління статистичними звітами системи

 

Фірульов В.

Розробка Personal Feedback. Управління основними об’єктами інтерфейсу

 
2012 - 2013 навч. рр.

      

                           П.І.Б. студента, тема випускної роботи

 

Березовський Д.

проєктування та реалізація інфраструктури системи побудови контуру зворотньго зв’язку на прикладі “KSU Feedback”

 

Тітєнок С.

Принципи визначення цільових груп при організації процесу побудови контуру зворотньго зв’язку в системах типу “KSU Feedback”

 

Сторожук Я.

Реалізація контролю якості програмного забезпечення в системах побудови контуру зворотнього зв’язку типу “KSU Feedback”

 

Литвиненко О.

Аналіз та візуалізація результатів в системах побудови контуру зворотнього зв’язку типу «KSU Feedback»

 

Клименко Н.

Розробка зовнішнього програмного інтерфейсу системи побудови контуру зворотного зв’язку типу «KSU Feedback»

 
2011 - 2012 навч. рр.

      

                           П.І.Б. студента, тема випускної роботи

Пуляєв Сергій

Візуалізація алгоритмів пошуку та сортування у мовах програмування С та Pascal

Сервуля Максим

Керування розробкою архітектури та тестуванням Web-орієнтованного середовища. Відеоінтерпретатор 3.0

Мерлак Віталій

Порівняння підмножин мов програмування С та Pascal, що забеспечують реалізацію алгоритмів пошуку та сортування

Маніленко Максим

Розробка підсистеми інтерпретації алгоритмів системи візуальної інтерпретації алгоритмів навчального призначення

Ярошенко Віктор

Розробка програмного коду інструментальними засобами середовища WebOAP

 
2010 - 2011 навч. рр.

 

                           П.І.Б. студента, тема випускної роботи

 

Алексейчук Іван

Розробка вимог, архітектури та функціональності Web-орієнтованого середовища демонстрації алгоритмів Відеоінтерпретатор 3.0.

Алфьоров Євген

Інструментальні засоби розробки програмного коду, написаного мовою програмування високого рівня

Дубовик Максим

Використання графічних моделей в організації обчислювального експерименту

Лаврик Адам

Порівняння підмножин імперативних мов програмування, що забезпечують реалізацію алгоритмів пошуку та сортування

Максимович Марина

Технології проєктування інтерфейсу користувача навчальних комп’ютерних систем

Саган Роман

Моделі реалізації обчислювального експерименту в середовищі WebOAP

 
2009 - 2010 навч. рр.

    

                    П.І.Б. студента, тема випускної роботи

Азадова Еліна

Розробка модуля "Навчальний посібник" середовища WebOAP для мови програмування C++

Бербенчук Володимир

Розробка модуля "Бібліотека лекцій" середовища WebOAP для мови прогамування C++

Грицюк Валентина

Розробка модуля "Поточний контроль" середовища WebOAP для мови прогамування C++

Кльонов Дмитро

Розробка модуля "Середовище демонстрацій " середовища WebOAP для мови прогамування C++

Кутецький Дмитро

Розробка модуля "Бібліотека задач" середовища WebOAP для мови прогамування C++

 
2008 - 2009 навч. рр.

           

                                        П.І.Б. студента, тема випускної роботи

 

Бакуменко Катерина

Використання QA технологій для тестування  модулів «Поточний контроль» та «Підсумковий контроль» системи дистанційного навчання «Основи алгоритмізації та програмування»

Надєєва Альона

Role of «Electronic Virtual Enhanced Research-Engaged Student Teams» web portal in solution of problem of collaboration international teams inside one research project

 

Полякова Інна

Використання QA технологій для тестування модулів «Навчальний посібник» та «Бібліотека лекцій»

Зеленецький Дмитро

3-D модель IAS

Мартос Андрій

Архітектура і функціональ-ність сайтів вищих навчальних закладів

 
2007 - 2008 навч. рр.

   

                          П.І.Б. студента , тема випускної роботи

 

Чередниченко Олександр

Зберігання та пошук документів зі слабо структурованими властивостями в реляційній базі даних

 

Брильов Костянтин

Динамічна зміна структури реляційної БД за  xml схемами. Доступ до даних із динамічно змінюваною структурою

 

Литвинов Сергій

Інтеграція компонента відеоінтерпритатора 2.0 в систему Веб ОАП

Фоменко Євгенія

Чисельне моделювання сортування в системі Веб ОАП

Шарлаімов Олексій

Чисельне моделювання сортування в системі Веб ОАП

Близнюков Владислав

Архітектура та функціональність WEB мультимедіа енциклопедії з курсу «Історія педагогіки»

Соценко Наталія

Ергономічна система вимог до інтерфейсу прикладних програмних засобів

Саркісов Валерій

проєктування і реалізація компоненти «Числення висловлювань»

 Новий Модуль Навігації

Новий Модуль Скрипту