Євгенія Співаковська

Оновлено: 18.12.2013

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов, координатор Інформаційного центру Європейського Союзу при ХДУ,  провідний фахівець відділу міжнародних зв'язків.

Оновлено: 18.12.2013

 Участь у міжнародних проєктах (ЄС, США й ін.):

Країна

Дата

Назва проєкту, участь

Україна

1998 - 2000

проєкт TEMPUS /TACIS CP 20069-98 „Інформаційна інфраструктура вищих учбових закладів”, перекладач

 

Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях:

 1. Міжнародна наукова конференція «Інформаційна інфраструктура вищих навчальних закладів» (Херсон, 23 - 26 вересня 1999 р.);
 2. Міжнародна конференція “Молодь в умовах нової соціальної перспективи” (Житомир, 8 – 11 квітня 2000 р.);
 3. Міжнародна конференція “Молодь, Україна, Європа: Погляд в майбутнє” (Херсон, 29 – 30 березня 2000 р.);
 4. Міжнародна наукова конференція “Інформаційно-аналітична система вищих навчальних закладів” (Херсон, 21 – 22 листопада 2000 р.);
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України – стан, проблеми перспективи» (Херсон, вересень 2001 рік);
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства» (Херсон, 6 - 8 вересня 2001 р.);
 7. Міжнародна студентська конференція «Європейські дні студента» (м.Лодзь (Польща), 26 – 28 жовтня 2001 р.);
 8. Міжнародна науково-практична конференція «ХХ вік в дзеркалі літератури і культури» (Херсон, 20-21 листопада 2001 р.)
 9. Міжнародний студентський фестиваль Grlstuf 2002 “Наш світ – наш вибір” тема семінару “Культурна і релігійна різнорідність” (м. Грайфсвальд (Німеччина), 1-9 червня, 2002 р.).
 10. Міжнародний студентський тиждень ISWI 2003 “Because the people matter” в артистичному семінарі “Танцювальна секція” (м. Ільмінау (Німеччина), 9-18 травня, 2003).
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України – стан, проблеми перспективи» (Херсон, 2003; 2005);
 12. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в системі управління освітою України” (Херсон, 2005);
 13. Міжнародна науково-практична конференція “Інформатизація освіти в Україні. ІКТ у вищих навчальних закладах ” (Херсон, 2008, 2009, 2010);
 14. Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях і індустріальних застосуваннях: інтеграція, гармонізація і трансфер знань» (Херсон, 2011, 2012, 2013);
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція – “Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки” (Київ, 20 квітня, 2011);
 16. Всеукраїнська практична   конференція “Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми перспективи ” (Херсон, 11 жовтня,  2011);
 17. VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих дослідників (Республіка Білорусь, 23-24 травня, 2012);
 18. Всеукраїнська практична конференція «Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи» (Херсон, 11 жовтня, 2012);
 19. ІI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Діалог культур – діалог про мир і в ім'я миру» (Дніпропетровськ, 24-25 жовтня 2012 р);
 20. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках»  ICTERI 2013 (Херсон, 19-21 червня, 2013);
 21. Міжнародний науково-практичний семінар: «Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля» (Херсон, 22 березня, 2012).