Керівництво ІТ проєктами

Оновлено: 21.11.2016

проєкти

 

Системи дистанційного навчання загального призначення

 

Система дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет» http://dls.kherson.ua/dls

Система дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет» використовується у навчальному процесі в Херсонському державному університеті з 2003 року. На сьогоднішній день електронна бібліотека системи, яка відкрита для вільного доступу для всіх користувачів, містить понад 10 000 електронних інформаційних ресурсів навчання. В університеті на постійній основі проводиться навчання викладачів та студентів з використання системи.

Автори: Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Гнєдкова О.О., Камінська Н.Г., Співаковський О.В.

Рік випуску: 2003

 

Система дистанційного навчання «KSU Online»

http://ksuonline.kspu.edu

Система дистанційного навчання «KSU Online» створена на основі платформи Moodle для підтримки навчального процесу студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання.

Автори/розробники: Співаковський О.В., Осипова Н.В., Бакуменко К., Набіт Ю., Алфьоров Є.А., Максимович М., Новосельський В.В. та ін.

Рік випуску: 2010

 

Спеціалізовані системи дистанційного навчання

 

Інтегроване середовище контролю знань студентів з економіко - математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія»

http://economics.ksu.ks.ua

Платформа передбачає статистичну обробку результатів контролю знань, періодичне оновлення нормативних завдань із економіки у вигляді тестів і задач, унаочнення виконуваної роботи за рахунок вбудованих математичного і графічного редакторів.

Автори/розробники: Кобець В.М., Співаковський О.В., Львов М.С., Песчаненко В.С., Вінник М.О., та ін..

Рік випуску: 2008

 

Web-мультимедіа енциклопедія «Вільям Шекспір і Ренесанс»

http://shakespeare.kspu.edu

Web-мультимедіа енциклопедія призначена для комп'ютерної підтримки вивчення курсу у вищій школі по творчості Шекспіра.

Автори/розробники: Співаковська Є.О., Співаковський О.В., Німченко К.,    Абаімов А.

Рік випуску: 2009

 

Web-мультимедійна енциклопедія «Дискретна математика»

http://dmath.kspu.edu

Призначено для ефективного вивчення робочої програми з предмету «Дискретна математика».

Автори/розробники: Щедролосьєв Д.Є., Співаковський О.В. та ін.

Рік випуску: 2007

 

Інтегроване середовище вивчення курсу  «Основи алгоритмізації та програмування» (ВЕБОАП)

http://weboap.ksu.ks.ua

Система відіграє важливу роль при підготовці до занять з курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Головна особливість ВЕБОАП полягає у врахуванні специфіки предметної області, реалізації за єдиною методологією, взаємодії усіх електронних засобів навчання: електронного посібника, задачника, середовища демонстрації програм, системи поточного та підсумкового контролю знань, що містить алгоритмічні тести.

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Осипова Н.В., Ткачук І.М., Литвинов С.О.

Рік випуску: 2007

Система дистанційного навчання «Цитологія»

http://dls.ksu.ks.ua/cytology

Система призначена для проведення навчання з дисципліни «Цитологія» всіх форм навчання класичних, медичних та педагогічних ВНЗ України.

Автори/розробники: Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Сидорович М.М., Співаковський О.В., 

Рік випуску: 2007

 

Мультимедійна енциклопедія з курсу «Історія педагогіки»

http://webhp.kspu.edu

Мультимедійний сайт з курсу «Історія педагогіки» це цілісна система навчання та оцінювання знань студентів факультету початкової освіти денної, заочної та екстернатної форм навчання педагогічних вищих навчальних закладів.

Автори/розробники: Петухова Л.Є., Близнюков В.П., Співаковський О.В.,

Рік випуску: 2008

 

Web-мультимедіа енциклопедія вивчення курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки»

http://izdp.kspu.edu

Використовується для застосування в навчальному процесі для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» при вивченні курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки».

Автори/розробники: Петухова Л.Є., Воропай Н.А., Співаковський О.В., Алфьоров Є.А., Максимович М.Б.

Рік випуску: 2011

 

Web-мультимедіа енциклопедія «Фребельпедагогіка»

http://froebel.kspu.edu

Система забезпечить краще ознайомлення з педагогічною спадщиною, оригінальною виховною системою відомого педагога, засновника першого дитячого садка Фрідріха Вільгельма Августа Фребеля; допоможе засвоїти методику роботи з «дарами» запропонованими Ф. Фребелем; спонукатиме студентів опанувати виховну систему відомого педагога і вміло застосовувати її у роботі з дітьми.

Автори/розробники: Петухова Л.Є. та ін.

Рік випуску: 2015

 

Середовище дистанційного навчання «WebAlmir»

http://webalmir.ksu.ks.ua

«WebAlmir» забезпечує виконання державного освітнього стандарту навчання «Лінійної алгебри», орієнтована на використання під час вивчення предметів природничо-математичного циклу. На даний момент проєкт на стадії оновлення.

Автори/розробники: Співаковський О.В.,  Круглик В.С. та ін.

Рік випуску: 2005

 

Інтернет-портали

WEB-Портал Херсонського державного університету 

http://www.kspu.edu

Портал містить повну й докладну інформацію, що стосується структури університету і його роботи. На порталі надані дані про інститути, факультети, кафедри і відділи університету, його співробітників, ведучих викладачів і їхні наукові школи; також доступна інформація про проєкти, форми навчання, спеціальності, порядок надходження й способи оплати. Портал постійно оновлюється і містить останні новини, що стосуються життя університету: проведення конференцій і семінарів, освітніх і розважальних заходів, випуску наукових і методичних збірників, роботи лабораторій і центрів, а також подій у галузі науки та культури.

Автори/розробники: Співаковський О.В.,  Щедролосьєв Д.Є.

Рік випуску: 1999

 

Інтернет-портал дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів

http://dls.kherson.ua/ecdl

Метою проєкту є розробка та впровадження Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти; розробка методичного забезпечення, призначеного для використання у лекційно-аудиторній та дистанційній формах навчання при вивченні курсів ECDL.

Автори/розробники: Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Співаковський О.В., 

Рік випуску: 2010

 

Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти

http://dl.ksu.ks.ua/

Метою проєкту було провести аналіз стану впровадження дистанційного навчання у вищих педагогічних навчальних закладах та розробити організаційні та науково-методичні вимог до впровадження дистанційного навчання у вищих педагогічних навчальних закладах.

Автори/розробники: Співаковський О.В.,  Ярошенко В. та ін.

Рік випуску: 2009

 

Сервіси

 

Web-сервіс для побудови зворотного зв'язку «KSU Feedback»

http://feedback.ksu.ks.ua 

Сервіс «KSU Feedback» призначений для проведення анонімного або звичайного голосування за чітко визначеними критеріями серед значної множини респондентів.

Автори/розробники: Співаковський О.В., Березовський Д.О., Тітєнок С.

Рік випуску: 2009

 

Нумерологічний аналіз Піфагора

http://numerology.ksu.ks.ua

Використання даного програмного засобу дозволить користувачу дізнатися більше про свій характер та переглянути результати роботи програми для дат народження інших людей, а також порівняти свої результати з іншими.

Автори/розробники: Співаковський О.В., Андрієвський Б.М., Максимович М.Б., Уманський О.В., Терещенко В.

Рік випуску: 2014

 

Канал KSU1917 на Youtube

https://www.youtube.com/user/KSU1917

Канал на Youtube з відеоматеріалами про події, заходи Херсонського державного університету.

Автори/розробники: Співаковський О.В., Хороняк А.М.

Рік випуску: 2009

 

Тести  «Ecology»

http://ecology.ksu.ks.ua

Розроблений сайт може бути використаний як інструмент діагностики природознавчої та методичної компетентності студентів факультету дошкільної та початкової освіти.

Автори/розробники: Кутецький Д.В., Співаковський О.В.та ін.

Рік випуску: 2010

 

Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО)

http://ite.kspu.edu

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (постанова президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 та наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015, № 747) у галузі Педагогічні науки. ІТО індексується: Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, CrossRef, РІНЦ, Index Copernicus International S.A., Реферативна база даних «Україніка наукова», Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory Of Research Journal Indexing, Google Scholar, Advanced Sciences Index (ASI), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polska Bibliografia Naukowa, InfoBase Index, Electronic Journals Library.

Автори/розробники: Співаковський О.В., Вінник М.О., Тарасіч Ю.Г., Мелінхович О., Осипова Н.В., Кльонов Д.М.

Рік випуску: 2008

 

Електронний каталог бібліотеки ХДУ

http://elibrary.kspu.edu

Пошук книг в електронному каталозі бібліотеки ХДУ.

Автори/розробники: Щедролосьєв Д.Є., Співаковський О.В. та ін.

Рік випуску: 2010

 

Інформаційно-аналітична програма ІАС

ІАС - це бізнес додаток, що дозволяє вести облік співробітників (адреса, кваліфікація, посада, відпустки, зарплата, лікарняні листи, реєстрація, пільги, час, витрачена на роботу) і студентів (надходження, спеціальність, закінчення, розподіл, академічні відпустки, накази), бухгалтерський облік, контроль за матеріальними цінностями. Система дозволяє вносити й ефективно відслідковувати будь-які зміни. ІАС призначений насамперед для використання у вищих навчальних закладах, але може також використовуватися в корпораціях і великих компаніях, де необхідний механізм гнучкого обліку персоналу й ресурсів.

Автори/розробники: Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є. та ін.

Рік випуску: 2000

 

Програма «Абітурієнт»

Програма призначена для автоматизації обліку й контролю вступників у навчальні заклади. З її допомогою можна заносити й надалі одержувати оперативний доступ до інформації, що стосується самого абітурієнта - його паспортних і навчального даних, а також до списку факультетів, спеціальностей і документів, що вимагаються для надходження. Вся інформація групується по факультетах, спеціальностях, абітурієнтах, потокам і документам. Передбачено можливість пошуку як конкретного абітурієнта, так і сортування за обраними критеріями. У базі даних зберігається докладна інформація про кожного абітурієнта (адреса, пільги, кількість вступних іспитів на дану спеціальність, контракт, рівень освіти), спеціальності (факультет, кваліфікаційний рівень, форма навчання, шифр) і оплаті освіти.

Автори/розробники: Щедролосьєв Д.Є., Співаковський О.В. та ін.

Рік випуску: 2000

 

Програмні засоби навчального призначення

 

Інтегроване середовище вивчення курсу «Аналітична геометрія»

Програмний засіб надає як викладачам, так і студентам усі можливості з ефективного вивчення курсу аналітичної геометрії.

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Саган О.В., Яцюта В.О., Лютіков В.А., Вінник М.О.

Рік випуску: 2007

 

Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування»

Програмний засіб призначений для комп’ютерної підтримки вивчення теми «Алгоритми пошуку і сортування послідовностей» розділу «Основи алгоритмізації і програмування».

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Зайцева Т.В., Кравцов Г.М., Кот С.М., Кравцов Д.Г., Герасименко К.С.,Песчаненко В.С.,Грабовський А.Ю., Хоруженко А.О.

Рік випуску: 2001

 

Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь»

Засіб призначений для комп’ютерної підтримки практичних занять і лабораторних робіт з алгебри при вивченні теми «Системи лінійних рівнянь», а також при розв’язанні арифметичних, фізичних і інших задач, в яких математична модель є системою лінійних рівнянь.

Автори/розробники: Співаковський О.В., Львов М.С., Круглик В.С., Толстоп'ят К.В., Хоруженко А.О., Кравцов Г.М., Крекнин В.А., Кушнір Н.О.

Рік випуску: 2001

 

Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII» підтримки практичної навчальної математичної діяльності

Основне призначення - комп’ютерна підтримка практичних знань на уроках алгебри в 7-9 класах загальноосвітньої школи та під час самостійної роботи – тобто активної математичної діяльності користувача.

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Кравцов Г.М., Кот С.М., Крекнін В.А., Песчаненко В.С., Грабовський А.Ю., Хоруженко А.О., Таточенко В.І., Нагірняк Д.І., Бейко Ю.В., Летичевський О.А., Чугаєнко О.В., Львова Н.М., Львова М.М.

Рік випуску: 2001

 

Програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9 клас для загальноосвітніх навчальних закладів України»

Основне призначення - використання у якості наочностей на уроках алгебри у 7-9 класах загальноосвітньої школи або в процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та практичних вмінь.

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Грабовський А.Ю., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Малишев К.І., Дубіна Г.Г., Трохимчук О.І.

Рік випуску: 2005

 

Педагогічний програмний засіб «Алгебра, 7 клас»

Доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання, які б забезпечили підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу, активізацію пізнавальної діяльності учнів з навчального курсу «Алгебра, 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів.

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Грабовський А.Ю., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Шишко Л.С., Черненко І.Є., Вінник М.О.

Рік випуску: 2007

 

Програмний засіб навчального призначення «Алгебра, 8 клас»

Доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання, які б забезпечили підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу, активізацію пізнавальної діяльності учнів з навчального курсу «Алгебра, 8 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів.

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Грабовський А.Ю., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Шишко Л.С., Черненко І.Є., Вінник М.О., Козловський Є.О.

Рік випуску: 2008

 

Мультимедійний програмно-методичний комплекс «Віртуальна біологічна лабораторія, 10 клас»

Призначений для практичної підтримки занять з біології учнів 10 класу середньої школи навчальних закладах.

Автори/розробники: Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Співаковський О.В., Музикантов О.Г., Лякутін В.В., Сидорович М.М.

Рік випуску: 2007

 

Програмно-методичний комплекс «Математична логіка»

Основним призначенням інтегрованого програмного середовища «МатЛог» є підтримка процесу оволодіння навчальним матеріалом з курсу «Математична логіка».

Автори/розробники:

Рік випуску: Сінько Ю.І., Співаковський О.В. та ін.

 

Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 7 клас»

Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» призначено для комп’ютерної підтримки проведення уроків з алгебри у 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів та використання учнями при самостійній роботі.

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Шишко Л.С., Черненко І.Є., Грабовський А.Ю., Вінник М.О.

Рік випуску: 2007

 

Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 8 клас»

Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» призначено для комп’ютерної підтримки проведення уроків з алгебри у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів та використання учнями при самостійній роботі.

Автори/розробники: Львов М.С., Співаковський О.В., Песчаненко В.С., Крекнін В.А., Шишко Л.С., Черненко І.Є., Грабовський А.Ю., Козловський Є.О., Вінник М.О.

Рік випуску: 2007

 

Міжнародні проєкти

 

Tempus TACIS CP No 20069-1998 «Інформаційна інфраструктура ВНЗ» (1998 - 2000 рр.)

Створено інформаційно-аналітичну програму ІАС. Завдання системи:  забезпечення актуальною й достовірною інформацією керівництва університету; персональна відповідальність співробітників (відділів) за введену в ІАС (надану) інформацію; виключення дублювання (з помилками) інформації в різних відділах і службах; поліпшення планування й перехресний контроль фінансової діяльності; автоматизація звітності; швидке формування нових звітів і їхнє включення в ІАС; скорочення плинності кадрів адміністративного персоналу за рахунок зменшення витрат робочого часу на виконання рутинних операцій.

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В., Щедролосьєв Д.Є.

 

Tempus IB_JEP-22045-2001 «Земельна реформа та розвиток ринку земельних ресурсів в Україні» (2002 - 2004 рр.)

Створено Навчально-інформаційний центр з управління земельними ресурсами при ХДУ.

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В.

 

Tempus МР JEP 23010-2002 - Unіt-Net «Інформаційні технології в мережі управління університетами» (2003 - 2005 рр.)

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В.

 

 

US Department of State Freedom Grant S-ECAAS-03-GR-214 (DD)  «Північний Нью-Йорк та Південна Україна: Нове партнерство університетів для розвитку бізнесу та економіки» (2004 - 2006 рр.)

Результати та їх впровадження: підстава і впровадження нового ресурсного центру з розвитку малого бізнесу для південної України в Херсонському державному університеті; перепідготовка кадрів , які направляються з Центру зайнятості , згідно сертифікаційної програми з бізнес-управління; підтримка та розвиток ринкового середовища Південного регіону України через надання консультаційних послуг усім категоріям населення.

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В.

 

Tempus TACIS CD JEP_25215_2004 «Географічні інформаційні системи в аграрних університетах» (2005 - 2007 рр.)

проєкт передбачав розробку навчальних програм магістратури і методів навчання в області географічної науки інформації в Україні відповідно до європейських стандартів в аграрних університетах, у тому числі курси дистанційного навчання та освітніх програм.

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В.

 

Tempus TACIS IB JEP_26239_2005 «ECDL для українських адміністраторів» (2006 - 2008 рр.)

Впровадження підготовки за стандартами ECDL (Європейського сертифікату користувача комп'ютера ) в місцевих державних  адміністраціях Херсонської області.

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В.

 

Tempus JEP-27237-2006 «Computing Curricula for Ukrainian Universities» (2007 - 2009 рр.)

Результати та їх впровадження: вдосконалення підготовки студентів за спеціальністю «Інформатика» на досвіді європейських установ і українських учасників проєкту (перебудова і оновлення навчальної програми підготовки бакалаврів з комп'ютерних наук - створення магістерської програми); перепідготовка викладачів у нових дисциплінах, навчальних методиках та процедурах оцінювання; Встановлення механізмів взаємного академічного визнання між українськими і європейськими університетами та сприяння мобільності студентів.

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В.

 

Tempus JEP-27247-2006 «CLIP Сервіси для навчання та індивідуального розвитку студентів» (2007 - 2009 рр.)

проєкт передбачав створення об'єднаної інфраструктури херсонських ВНЗ для доступу студентів до електронних ресурсів, створення освітньої мережі Херсона, націленої на персоналізацію навчання, досягнення навчальних завдань та створення можливості безперервного навчання протягом життя, створення в Херсонських університетах організаційних одиниць, відповідальних за підготовку, оцінку і оновлення особливостей програм, опис курсів.

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В.

 

Tempus  Mobility JEP 21224-2000 Reseau de Mobilites Europe/Mer Noire

«CENREC» Договір № М/160-2009 від 07.04.2009 р.

Розробка символічних методів та веб-технологій для віртуального центру обчислення нелінійних резонансів (Центр обчислень нелінійних резонансів).

Координатори: Співаковський О.В., Булат А.В.

 

IREX Програма підтримки адміністрування університетів (2012р.)

Стажування у Східному Університеті Вашингтону (США) за Програмою підтримки адміністрування університетів, організованою Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів. Результатом було написання ситуаційного дослідження «Управління ІТ-активами в контексті синхронизації управління іншими ключовими активами університету», або як виконувати проєктні дослідження.

Координатори: Співаковський О.В.

 

543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES - «Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea Region» - «CruiseT» («Мережа центрів компетенції для розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні») (2013 - 2016 рр.)

проєкт передбачає регіональні та національні пріоритети програми ТЕМПУС для Грузії та України, a також сприяє розвитку і зміцненню зовнішньої співпраці зі східноєвропейськими сусідніми державами та внутрішньо-регіональної кооперації між країнами Чорноморського регіону в галузі туризму.

Координатори: Лаврикова О.В., Співаковська Є.О., Співаковський О.В.

 

ERASMUS+ «Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» («Створення сучасної магістерської програми з інформаційних систем») (2016-2018рр.)

Основна мета проєкту – створення сучасної магістерської програми з «Інформаційних систем» в європейських та українських університетах для підвищення компетенцій випускників на ринку праці у відповідності до вимог роботодавців. проєкт розрахований на 3 роки (2015 – 2018 рр.) і складається з 6 етапів, за кожним з яких закріплені університети-учасники проєкту з України та ЄС.

Координатори: Вінник М.О., Львов М.С., Кравцов Г.М., Співаковський О.В.