Лекції

Оновлено: 05.03.2013

Дискретна математика

Змістовий модуль 1. Математична логіка. Теорія множин. Відношення. Функції.

Тема 1. Таблиці істинності, логіка, доведення.

Тема 2. Теорія множин. Відношення.

Тема 3. Функції і матриці.

Тема 4. Логіка, цілі числа і доведення.

Змістовий модуль 2. Алгоритми і рекурсія. Графи.

Тема 1. Алгоритми і рекурсія

Тема 2. Деякі спеціальні питання теорії рекурсії.

Тема 3. Графи, орієнтовані графи й дерева.

Тема 4. Деякі спеціальні питання теорії графів.

Тема 5. Дерева.

Тема 6. Мережі.

Змістовий модуль 3. Теорія чисел. Комбінаторика.

Тема 1. Теорія чисел.

Тема 2. Деякі спеці. питання теорії чисел, її додатки.

Тема 3. Комбінаторика та ймовірність.

Тема 4. Знову про комбінаторні підрахунки.

Тема 5. Твірні функції.

Тема 6. Перерахування кольорів.

Змістовий модуль 4. Алгебраїчні структури. Теорія кодів. Теорія обчислень.

Тема 1. Алгебричні структури

Тема 2. Кільця, області цілісності й поля.

Тема 3. Характери груп і напівгруп.

Тема 4. Теорія кодів.

Тема 5. Теорія обчислень.

Робоча Програма Дискретна Математика спеціальність Інформатика 2012-13 стац 1 курс

Робоча Програма Дискретна Математика спеціальність Програмна Інженерія 2012-13 стац 1 курс

Управління ІТ

Лекція 1. Розподіл повноважень та контроль.

Лекція 2. Корпоративне управління та управління ключовими активами.

Лекція 3. Нові можливості для розвитку бізнесу, які створюють інформаційні технології.

Лекція 4. Ключові рішення в управлінні ІТ.

Лекція 5. 5 ключових рішень в області ІТ.

Лекція 6. Типова структура управління для реалізації принципів ІТ.

Лекція 7. Перетворення ІТ на стратегічний актив.

Лекція 8. Управління ІТ в державних і некомерційних організаціях на прикладі університетів.