Феномени

Оновлено: 28.03.2013

Феномени

Викладач втратив монополію на знання
Студенти отримали необмежений доступ до інформаційних ресурсів
Феномен "червоного зсуву" в розширенні інформаційно-комунікаційного простору
Наявність якісно і кількісно різних ІКТ-компетенцій у молодого і старшого поколінь
Феномен "заміщення"