Книги

Оновлено: 21.11.2016

Книги:

 1. Співаковський О.В., Львов М.С., Бєлоусова С.В. Основи програмування мовою Паскаль. - Міжрегіональний інститут бізнесу. – Херсон, 1997.- 151 с.

 2. Співаковський О.В., Бєляєв Ю.І., Мішуков О.В., Бабійчук А., Бондарчук Ю.В. Херсонський педагогічний: з минулого – у майбуття. - Херсон, 1997.- 223 с.

 3. Співаковський О.В., Львов М.С. Вступ до объектно-орієнтованого програмування. - Херсон, Айлант, 2001. – 210 с.

 4. Гуржій А.М., Львов М.С., Співаковський О.В. Основи програмування. - Навчальний посібник. Кривий Ріг: Наукова думка, 2004. – 355 с. 

 5. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягіяєв Ш.І. Всеукраїнські олімпіади з інформатики - Херсон: Айлант. - 2005. - 234 с.

 6. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягіяєв Ш.І. Міжнародні олімпіади з інформатики - Херсон: Айлант. - 2005. - 284 с.

 7. Бєляєв Ю.І., Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є. Інформаційно-аналітична система керування вищим навчальним закладом "Університет": прикладний аспект. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. - 132 с. 

 8. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієяв Ш.І. Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в задачах та рішеннях: Посібник. - Видання друге, доповнене  і перероблене. - Херсон: Айлант. - 2007.- 572с.

 9. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. херсонська область/ред.радавид: В.Г.Кремень - К.: Знання України, 2010.
 10. Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А..Управління ІТ вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене. - Херсон: Айлант, 2010. - 302 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4983 від 10.06.2010 р.).
 11. Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаціійні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта". - Херсон: ХДУ, 2011. - 272 с.  Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4840 від 10.04.2012 р.).