Сертифікати та свідоцтва

Оновлено: 16.09.2014

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір КП ПМК „Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування”, (№7668 дата реєстрації 28.05.2003 р.)
 2. Сертифікат відповідності ПЗ ПМК „Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування”, (версія 1.0, реліз 02)
 3. Рішення про реєстрацію авторських прав на твір КП ПМК „Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування”( №7610 від 09.04.2003р.) 
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір КП „Системи лінійних рівнянь”, (№9524 дата реєстрації 09.03.2004р.)
 5. Сертифікат відповідності ПЗ ПС „Системи лінійних рівнянь”, (версія 1.0, реліз 02)
 6. Рішення про реєстрацію авторських прав на твір КП „Системи лінійних рівнянь” ( №9385 від 14.01.2004р.)
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір КП „Інформаційно-аналітична система керування вищим навчальним закладом”, (№10907 дата реєстрації 31.08.2004 р.)
 8. Рішення про реєстрацію авторських прав на твір КП „Інформаційно-аналітична система керування вищим навчальним закладом”, ( №10737 від 05.07.2004р.)
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір ЗКП „Програмно-методичний комплекс Терм VІІ підтримки практичної навчальної математичної діяльності”, (№12190 дата реєстрації 08.02.2005р.)
 10. Рішення про реєстрацію авторських прав на твір ЗКП „Програмно-методичний комплекс Терм VІІ підтримки практичної навчальної математичної діяльності” ( №12105 від 15.12.2004р.)
 11. Рішення про реєстрацію авторських прав на твір ЗКП „Програмно-методичний комплекс Терм VІІ підтримки практичної навчальної математичної діяльності. Версія 2.0, Реліз 03” ( №9385 від 20.01.2005р.)
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір ЗКП „Програмно-методичний комплекс Терм VІІ підтримки практичної навчальної математичної діяльності” Версія 2.0, Реліз 03. (№12440 дата реєстрації 10.03.2005р.)
 13. Рішення про реєстрацію авторських прав на твір ЗКП „Програмно-методичний комплекс Терм VІІ підтримки практичної навчальної математичної діяльності” Версія 2.0, Реліз 03. (№12325 дата реєстрації 20.01.2005р.)
 14. Рішення про реєстрацію авторського права на твір комп’ютерна програма “ST-Абітурієнт” (№13682 дата реєстрації 03.06.2005)
 15. Рішення про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма “Середовище дистанційного навчання WebAlmir” (№13804 дата реєстрації 17.06.2005)
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір комп’ютерна програма “ST-Абітурієнт” (№13729 дата реєстрації 21.07.2005 р.)
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір комп’ютерна програма “Середовище дистанційного навчання WebAlmir” (№13872 дата реєстрації 16.08.2005 р.)
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір Програмний продукт «Мультимедійний курс з історії педагогіки», (№17383 дата реєстрації 26.07.2006 р.)
 19. Сертифікат відповідності на твір Програмний засіб "Бібліотека електронних наочностей "Алгебра 7-9 клас для загальноосвітніх навчальних закладів України", версія 1.5, випуск 1. (21.11.2006 р.)
 20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №19838 на твір Компютерна програма "Web-портал Херсонського державного університету "  (від 12.03.2007)
 21.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права №19839 на твір Програмний продукт "Мультимедійний програмно-методичний комплекс"Віртуальна біологічна лабораторія, 10 клас" (від 12.03.2007)
 22.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права №19840 на твір Програмний продукт "Бібліотека електронних наочностей" Алгебра 7-9 клас" для загальноосвітних навчальних закладів України"   (від12.03.2007)
 23. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на Літературно – письмовий твір науково – навчального характеру «Магістерська програма (спеціалізація) «Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами», (№24051 дата реєстрації 21.03.2008 р.)
 24.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права №32719 на твір Комп'ютерна програма "Система дистанційного навчання "Херсонський Віртуальний Університет" (від 06.04.2010)
 25.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права №32722 на твір Комп'ютерна програма "Педагогічний програмний засіб "Алгебра, 7 клас" освітньої галузі "Математика" для загальноосвітніх навчальних закладів" (від 06.04.2010)
 26.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права №32723 на твір Комп'ютерна програма "Програмний засіб навчального призначення "Алгебра, 8 клас" освітньої галузі математика для загальноосвітніх навчальних закладів" (від 06.04.2010)
 27.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права №32724 на твір Комп'ютерна програма Інтегроване середовище вивчення курсу "Аналітична геометрія" для вищих навчальних закладів" ( від 06.04.2010)
 28.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 26159 на твір Комп'ютерна програма "WEB- основи алгоритмізації та програмування"  (від 21.10.2010)
 29. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №52039 на твір "Інтегроване середовище контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 "Економіка підприємства, 6.050101 "Економічна теорія"
 30. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №52886 на твір Комп'ютерна програма "Програмний засіб навчального призначення "Терра Математика: Алгебра, 7 клас" ("Терра Математика: Алгебра, 7 клас")
 31. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №52883 на твір Комп'ютерна програма "Програмний засіб навчального призначення "Терра Математика: Алгебра, 8 клас" ("Терра Математика: Алгебра, 8 клас")
 32. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №52884 на твір Комп'ютерна програма "Онлайн репозиторій електронних освітніх ресурсів" ("Edusoft")
 33. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 54462  на твір Комп'ютерна програма "Нумерологічний аналіз Піфагора (Нумерологія)" (від 10.04.2014)
 34. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 54463 на твір Комп'ютерна програма "Відгук" (від 10.04.2014)
 35. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 56110 на твір Комп'ютерна програма "Договірна робота" (від 18.08.2014)