Методичні та навчальні посібники

Оновлено: 08.09.2014

Методичні та навчальні посібники:

 1. Співаковський О.В., Ковтушенко А.П. Методичні рекомендації з рішення логічних задач на мікрокалькуляторі.- Херсон, 1987.- 16 с.
 2. Спиваковский А.В., Ковтушенко А.П. Методические рекомендации по подготовке студентов к обеспечению компьютерной грамотности учащихся. - Херсон: ХГПИ, 1988. – 60 с.
 3. Співаковський О.В., Веселовська Г.В. Методичні рекомендації до лабораторних робіт із курсу "Методика інформатики" і "Використання ВТ у навчальному процесі". - Ч. 1.- Херсон: ХГПІ, 1989.- 110 с.
 4. Співаковський О.В., Гудирєва О.М., Львов М.С., Мельник І.І. Погляд у майбутнє: нові інформаційні технології: Навчально-методичний посібник. - Київ, 1997. – 67 с.
 5. Співаковський О.В., Львов М. С. Основи алгоритмізації та програмування: Навчальний посібник. - Херсон, 1997.- 140 с.
 6. Співаковський О.В., Крекнін В.А. Лінійна алгебра: Навчальний посібник. - Херсон, 1998.-144 с.
 7. Співаковський О.В., Зайцева Т.В., Сінько Ю.І. Методичні рекомендації до лабораторних робіт із курсу “Объектно-орієнтоване програмування”. - Херсон: Айлант, 2000. – 36 с.
 8. Співаковський О.В., Крекнін В.А., Черниш К.В. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Нові інформаційні технологій у математиці». - Херсон: Айлант, 2000.–60 с.
 9. Співаковський О.В., Черниш К.В., Шишко Л.С., Колеснікова Н.В. Методичні рекомендації до лабораторних робіт «Основи алгоритмізації та програмування». - Херсон: Айлант,2000. – 168 с.
 10. Співаковський О.В., Крекнін В.А., Черниш К.В.Збірник задач і вправ із лінійної алгебри: Навчальний посібник. – Херсон, 2000.- 206 с.
 11. Співаковський О.В., Львов М.С. Вступ до об’єктно-орієнтованих технологій: Навчальний посібник. Херсон: Айлант, 2000. – 210 с.
 12. Співаковський О.В., Лещинський О.Л. Навчальна програма „Світ лінійної алгебри» - Херсон: Вид-во Херсонського педагогічного університету, 2001. – 42 с.
 13. Співаковський О.В., Гуржій А.М., Зайцева Т.В. Комп'ютерні технології загального призначення: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. 2001. – 216 с.
 14. Співаковський О.В. Лінійна алгебра з використанням інформаційних технологій. - Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2003.- 190 с.
 15. Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., Федорова Я.Б., Кудас Н.А. Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами: Методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2005. – 152 с.
 16. Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., Федорова Я.Б., Кудас Н.А. Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами (прикладний аспект): Методичний посібник. Видання друге.– Херсон: Айлант, 2005. – 208 с.
 17. Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є., Федорова Я.Б., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомогають зробити управління ефективним: Методичний посібник. –Херсон: Айлант, 2006. -356 с. 
 18. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягієяв Ш.І. Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в задачах та рішеннях: Посібник. - Видання друге, доповнене і перероблене. - Херсон: Айлант. - 2007.- 572с.
 19. Співаковський О.В. Алгоритмізація та програмування. Енциклопедичне видання: Навчально-методичний посібник - К.: ТОВ Редакція "Комп'ютер", 2007. - 128с.
 20. Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник. - Херсон: ХДУ, 2011. - 272с.
 21. Співаковський О.В. Основи алгоритмізації та програмування. Обчислювальний експеримент. Розв’язання проблем ефективності в алгоритмах пошуку та сортування: Навчальний посібник [О.В. Співаковський, Н.В. Осипова, М.С. Львов, К.В. Бакуменко]. – Херсон: Айлант. – 2011. – 100 с.: іл. ExecutionExperiment.djvu
 22. Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: навч.-метод. посібник / О. В.Співаковський, Я. Б. Самчинська, Є. А. Алфьоров, Л. М. Алфьорова / За ред. проф. О. В. Співаковського. – Херсон: Айлант, 2014. – 376 с.