Монографії

Оновлено: 23.11.2015

Монографії:

  1. Співаковський О.В. Теорія й практика використання інформаційних технологій у процесі  підготовки студентів математичних спеціальностей: Монографія. – Херсон: Айлант. - 2003 - 229 с. 
  2. Aleksander W. Spivakowski. Agebra liniova z zastosowaniem tehnologii informacyjnych.- Czestochowa: Wydawnictwo Akademii im Jana Dlugosza w Czestochowie.- 2006. - 146 c.
  3. Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене. - Херсон: Айлант, 2010. - 302 с.
  4. Моє ситуаційне дослідження "УПРАВЛІННЯ ІТ-АКТИВАМИ В КОНТЕКСТІ СИНХРОНИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ КЛЮЧОВИМИ АКТИВАМИ УНІВЕРСИТЕТУ", або як виконувати проєктні дослідження.: Монографія. - Херсон: Айлант, 2012. - 120 с.іл.
  5. Гриб'юк, О.О. і Дем’яненко, В.М. і Жалдак, М.І. і Запорожченко, Ю.Г. і Коваль, Т.І. і Кравцов, Г.М. і Лаврентьєва, Г.П.і Лапінський, В.В. і Литвинова, С.Г. і Пірко, М.В. і Попель, М.В. і Скрипка, К.І. і Співаковський, О.В. і Сухіх, А.С. іТатауров, Віктор Петрович і Шишкіна, М.П. (2014) Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення Монографія. "Атіка", м.Київ, Україна.